Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0377

Sag T-377/17: Sag anlagt den 15. juni 2017 — SQ mod EIB

OJ C 277, 21.8.2017, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/48


Sag anlagt den 15. juni 2017 — SQ mod EIB

(Sag T-377/17)

(2017/C 277/70)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: SQ (ved advokaterne N. Cambonie og P. Walter)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Sagsøgerens påstande

Delvis annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som EIB’s formand heri med urette konkluderede, for det første, at de af direktøren for Kommunikation iværksatte praksis over for sagsøgeren, som er omhandlet i rapportens punkt 20-24, 25, 31, 34, 46, 50 og 51, ikke udgjorde psykisk chikane, for det andet, at det var ufornødent at indlede en disciplinær forfølgning af den nævnte direktør, og, for det tredje, at den anfægtede afgørelse, hvori det fastslås, at sagsøgeren har været udsat for psykisk chikane skal forblive strengt fortrolig.

EIB tilpligtes at udbetale erstatning til sagsøgeren som følge af, for det første, det ikke-økonomiske tab, som hun har lidt som følge af direktøren for Kommunikation’s psykiske chikane, som fastslået i den anfægtede afgørelse, og til i denne forbindelse at tildele hende 121 992 (hundredeog enogtyvetusindenihundredeogtooghalvfems) EUR, for det andet, det ikke-økonomiske tab, som hun har lidt og som kan adskilles fra den ulovlighed, som danner grundlag for den delvise annullation af den anfægtede afgørelse og til i denne forbindelse at tildele hende 25 000 (femogtyvetusinde) EUR og, for det tredje, det ikke-økonomiske tab, der fulgte dels af generaldirektøren for Personales tilsidesættelse af den uafhængige karakter af den anmeldelsesprocedure, der blev ført af direktøren for Compliance, dels af de skræmmehandlinger eller trusler om repressalier, som generaldirektøren for Personale fremsatte over for sagsøgeren, og til i denne forbindelse at tildele hende 25 000 (femogtyvetusinde) EUR.

EIB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Første anbringende om retlige fejl og anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn i forbindelse med kvalificeringen af visse praksis, som sagsøgeren har påtalt, og som Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) afgørelse af 20. marts 2017 (herefter »den anfægtede afgørelse«) er behæftet med. Dette anbringende er opdelt i to led:

Første led om retlige fejl ved anvendelsen af betingelsen om, at den psykiske chikane skal have fundet sted gentagne gange.

Andet led om anlæggelse af åbenbart urigtige skøn som følge af, at visse af de påtalte praksis objektivt set havde en karakter, som kunne skade selvtillid og selvværd.

2.

Andet anbringende om fejl i forbindelse med indledningen af den disciplinære forfølgning er opdelt i to led:

Første led, som gøres gældende principalt, om en retlig fejl.

Andet led, som gøres gældende subsidiært, om anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn og/eller en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.

3.

Tredje anbringende om retlige fejl og anlæggelse af åbenbart urigtige skøn hvad angår den omstændighed, at sagsøgeren blev pålagt at holde den anfægtede afgørelse, hvorefter hun havde været udsat for psykisk chikane begået af direktøren for Kommunikation, fortrolig.


Top