EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0338

Sag T-338/17: Rettens dom af 30. marts 2022 — Air France mod Kommissionen (Konkurrence – karteller – markedet for luftfragt – afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF, af EØS-aftalens artikel 53 og af artikel 8 i aftalen mellem Fællesskabet og Schweiz om luftfart – samordning af forskellige elementer af prissætningen af luftfragttjenester (brændstoftillæg, sikkerhedstillæg, betaling af en kommission af tillæggene) – udveksling af oplysninger – Kommissionens territoriale kompetence – samlet og vedvarende overtrædelse – betingelser for indrømmelse af bødefritagelse – ligebehandling – begrundelsespligt – bødens størrelse – afsætningens værdi – overtrædelsens grovhed – varighed af deltagelsen i overtrædelsen – formildende omstændigheder – offentlige myndigheders tilskyndelse til konkurrencebegrænsende adfærd – proportionalitet – fuld prøvelsesret)

OJ C 207, 23.5.2022, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 23.5.2022, p. 22–22 (GA)

23.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/28


Rettens dom af 30. marts 2022 — Air France mod Kommissionen

(Sag T-338/17) (1)

(Konkurrence - karteller - markedet for luftfragt - afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF, af EØS-aftalens artikel 53 og af artikel 8 i aftalen mellem Fællesskabet og Schweiz om luftfart - samordning af forskellige elementer af prissætningen af luftfragttjenester (brændstoftillæg, sikkerhedstillæg, betaling af en kommission af tillæggene) - udveksling af oplysninger - Kommissionens territoriale kompetence - samlet og vedvarende overtrædelse - betingelser for indrømmelse af bødefritagelse - ligebehandling - begrundelsespligt - bødens størrelse - afsætningens værdi - overtrædelsens grovhed - varighed af deltagelsen i overtrædelsen - formildende omstændigheder - offentlige myndigheders tilskyndelse til konkurrencebegrænsende adfærd - proportionalitet - fuld prøvelsesret)

(2022/C 207/36)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Société Air France (Tremblay-en-France, Frankrig) (ved advokaterne A. Wachsmann og A. de La Cotardière)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Dawes og C. Giolito, som befuldmægtigede, bistået af advokat N. Coutrelis)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2017) 1742 final af 17. marts 2017 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF, artikel 53 i EØS-aftalen og artikel 8 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (sag AT.39258 — Luftfragt), for så vidt som den vedrører sagsøgeren, og subsidiært om delvis annullation af denne afgørelse og nedsættelse af den bøde, som sagsøgeren er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Kommissionen bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.

3)

Société Air France bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af de af Kommissionen afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 277 af 21.8.2017.


Top