EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0369

Sag C-369/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. september 2018 — Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — grænser, asyl og indvandring — flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus — direktiv 2011/95/EU — artikel 17 — udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus — grunde — dom for en grov forbrydelse — vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret — lovlighed — nødvendigheden af en individuel vurdering)

OJ C 408, 12.11.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 408/25


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. september 2018 — Shajin Ahmed mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn)

(Sag C-369/17) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - grænser, asyl og indvandring - flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus - direktiv 2011/95/EU - artikel 17 - udelukkelse fra subsidiær beskyttelsesstatus - grunde - dom for en grov forbrydelse - vurdering af grovheden på grundlag af den straf, der ifaldes i henhold til national ret - lovlighed - nødvendigheden af en individuel vurdering))

(2018/C 408/32)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Shajin Ahmed

Sagsøgt: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Konklusion

Artikel 17, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse skal fortolkes således, at den er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter ansøgeren om subsidiær beskyttelse anses for at have »begået en grov forbrydelse« som omhandlet i denne bestemmelse, der kan udelukke ham fra at opnå denne beskyttelse, alene på grundlag af den straf, der ifaldes for en given forbrydelse i henhold til denne medlemsstats lovgivning. Det tilkommer den nationale myndighed eller ret, der træffer afgørelse om ansøgningen om subsidiær beskyttelse, at vurdere den omhandlede forbrydelses grovhed ved at foretage en fuldstændig undersøgelse af alle de særlige omstændigheder i den enkelte sag.


(1)  EUT C 293 af 4.9.2017.


Top