EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0160

Sag C-160/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juni 2018 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster og Frédéric Romain mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2001/42/EF — artikel 2, litra a) — begrebet »planer og programmer« — artikel 3 — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — byplanlægningsperimeter — mulighed for at fravige byplanlægningskrav — ændring af »planer og programmer)

OJ C 268, 30.7.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130212003582018/C 268/161602017CJC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180607131311

Sag C-160/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juni 2018 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster og Frédéric Romain mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2001/42/EF — artikel 2, litra a) — begrebet »planer og programmer« — artikel 3 — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — byplanlægningsperimeter — mulighed for at fravige byplanlægningskrav — ændring af »planer og programmer)

Top

C2682018DA1310120180607DA0016131131

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juni 2018 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster og Frédéric Romain mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Belgien)

(Sag C-160/17) ( 1 )

»(Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2001/42/EF — artikel 2, litra a) — begrebet »planer og programmer« — artikel 3 — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — byplanlægningsperimeter — mulighed for at fravige byplanlægningskrav — ændring af »planer og programmer)«

2018/C 268/16Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d'État

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Raoul Thybaut, Johnny De Coster og Frédéric Romain

Sagsøgt: Région wallonne

Procesdeltagere: Commune d’Orp-Jauche og Bodymat SA

Konklusion

Artikel 2, litra a), artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet skal fortolkes således, at en bekendtgørelse, der fastlægger et byplanlægningsperimeter, der alene har til formål at fastlægge et geografisk område, inden for hvilket der kan gennemføres et byplanlægningsprojekt, der har til formål at ændre og udvikle bymæssige funktioner, og som kræver opførelse, ændring og nedlæggelse af veje eller overbygninger over veje på jord og offentlige områder, og hvis gennemførelse kan indebære en fravigelse af visse byplanlægningskrav, henhører — på grund af denne beføjelse til at fravige — under begrebet »planer og programmer«, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet som omhandlet i dette direktiv, for hvilke der skal gennemføres en miljøvurdering.


( 1 ) – EUT C 178 af 6.6.2017.

Top