EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0109

Sag C-109/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. september 2018 — Bankia SA mod Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán og María Concepción Mari Merino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2005/29/EF — virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne — aftale om lån mod pant i fast ejendom — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — fornyet vurdering af ejendommen inden auktionssalget — tvangsfuldbyrdelsesdokumentets gyldighed — artikel 11 — tilstrækkelige og effektive midler mod urimelig handelspraksis — forbud mod, at den nationale ret efterprøver, om der foreligger urimelig handelspraksis — ikke muligt at udsætte en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — artikel 2 og 10 — kodeks for god adfærd — kodeksen har ikke juridisk bindende karakter)

OJ C 408, 12.11.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 408/16


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. september 2018 — Bankia SA mod Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán og María Concepción Mari Merino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena — Spanien)

(Sag C-109/17) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2005/29/EF - virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne - aftale om lån mod pant i fast ejendom - procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom - fornyet vurdering af ejendommen inden auktionssalget - tvangsfuldbyrdelsesdokumentets gyldighed - artikel 11 - tilstrækkelige og effektive midler mod urimelig handelspraksis - forbud mod, at den nationale ret efterprøver, om der foreligger urimelig handelspraksis - ikke muligt at udsætte en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom - artikel 2 og 10 - kodeks for god adfærd - kodeksen har ikke juridisk bindende karakter))

(2018/C 408/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bankia SA

Sagsøgte: Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán og María Concepción Mari Merino

Konklusion

1)

Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der forbyder den ret, der behandler proceduren med henblik på realisering af pant i fast ejendom, at efterprøve gyldigheden af fuldbyrdelsesdokumentet — af egen drift eller efter parternes anmodning — med hensyn til, om der foreligger urimelig handelspraksis, og under alle omstændigheder forbyder den ret, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en sådan praksis foreligger, at iværksætte foreløbige retsmidler såsom udsættelse af proceduren med henblik på realisering af pantet.

2)

Artikel 11 i direktiv 2005/29 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, der ikke tillægger adfærdskodekser som dem, der er nævnt i dette direktivs artikel 10, bindende karakter.


(1)  EUT C 161 af 22.5.2017.


Top