EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0682

Sag T-682/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Frankrig mod Kommissionen

OJ C 441, 28.11.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/24


Sag anlagt den 23. september 2016 — Frankrig mod Kommissionen

(Sag T-682/16)

(2016/C 441/28)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Den Franske Republik (ved F. Alabrune, D. Colas og D. Segoin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 4287 final af 12. juli 2016, der blev meddelt den 13. juli 2016, og hvorved de månedlige betalinger til Frankrig fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) blev suspenderet, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres det gældende, at der er sket en tilsidesættelse af artikel 41, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT 2013, L 347, s. 549). Dette anbringende består af to led.

Første led, ifølge hvilket de franske myndigheder fuldt ud har gennemført den i den anfægtede afgørelse omhandlede handlingsplan med klare udviklingsindikatorer, der blev udarbejdet i samråd med Kommissionen.

Andet led, ifølge hvilket den anfægtede afgørelse bygger på forhold, der ikke var fastsat i handlingsplanen.

2.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at der er sket en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.


Top