EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0652

Sag T-652/16 P: Appel iværksat den 16. september 2016 af HD til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-136/15, HD mod Parlamentet

OJ C 419, 14.11.2016, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 419/51


Appel iværksat den 16. september 2016 af HD til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-136/15, HD mod Parlamentet

(Sag T-652/16 P)

(2016/C 419/68)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: HD (Aach, Tyskland) (ved advokat C. Bernard-Glanz)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellantens påstande

Appellen antages til realitetsbehandling.

Personalerettens dom af 21. juli 2016, HD mod Parlamentet, (F-136/15), ophæves.

Appellanten gives medhold i de i første instans nedlagte påstande om annullation.

Europa-Parlamentet betaler sagens omkostninger ved begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder og beviser, et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesættelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 2001, L 8, s. 1).

2.

Det andet anbringende vedrører den appellerede doms manglende begrundelse.


Top