Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Forenede sager T-339/16, T-352/19 og T-391/16: Rettens dom af 13. december 2018 — Ville de Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento de Madrid mod Kommissionen (Miljø — forordning (EU) 2016/646 — forurenende emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) — fastsættelse af værdier for emissioner af nitrogenoxider, der ikke må overskrides (NTE), i forbindelse med prøvninger ved faktisk kørsel (RDE) — annullationssag — en kommunal myndigheds beføjelser på miljøbeskyttelsesområdet til at begrænse visse køretøjers kørsel — umiddelbart berørt — antagelse til realitetsbehandling — Kommissionens manglende kompetence — overholdelse af trinhøjere retsregler — tidsmæssig tilpasning af virkningerne af en annullation — ansvar uden for kontraktforhold — erstatning for den hævdede skade på anseelse og omdømme)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/42


Rettens dom af 13. december 2018 — Ville de Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento de Madrid mod Kommissionen

(Forenede sager T-339/16, T-352/19 og T-391/16) (1)

((Miljø - forordning (EU) 2016/646 - forurenende emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) - fastsættelse af værdier for emissioner af nitrogenoxider, der ikke må overskrides (NTE), i forbindelse med prøvninger ved faktisk kørsel (RDE) - annullationssag - en kommunal myndigheds beføjelser på miljøbeskyttelsesområdet til at begrænse visse køretøjers kørsel - umiddelbart berørt - antagelse til realitetsbehandling - Kommissionens manglende kompetence - overholdelse af trinhøjere retsregler - tidsmæssig tilpasning af virkningerne af en annullation - ansvar uden for kontraktforhold - erstatning for den hævdede skade på anseelse og omdømme))

(2019/C 82/48)

Processprog: spansk og fransk

Parter

Sagsøger i sag T-339/16: Ville de Paris (Frankrig) (ved advokat J. Assous)

Sagsøger i sag T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgien) (ved advokaterne M. Uyttendaele og S. Kaisergruber)

Sagsøger i sag T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (ved advokat F. Zunzunegui Pastor)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A.C. Becker, E. Sanfrutos Cano og J.F. Brakeland, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels et søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT 2016, L 109, s. 1), dels et søgsmål støttet på artikel 268 TEUF med påstand om erstatning af det tab, som ville de Paris har lidt som følge af vedtagelsen af nævnte forordning.

Konklusion

1)

Punkt 2) i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6), annulleres, for så vidt som det i punkt 2.1.1 og 2.1.2 i bilag IIIA til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 fastsætter værdien for den endelige overensstemmelsesfaktor CF pollutant og værdien for den midlertidige overensstemmelsesfaktor CF pollutant for massen af nitrogenoxider.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Virkningerne af den annullerede bestemmelse i henhold til denne domskonklusions punkt 1 opretholdes, indtil vedtagelsen inden for en rimelig frist af en ny forordning, der erstatter disse bestemmelser, idet denne frist ikke må overstige tolv måneder fra tidspunktet, hvor nærværende dom får retsvirkning.

4)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af ville de Paris, ville de Bruxelles og ayuntamiento de Madrid afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 314 af 29.8.2016.


Top