EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0668

Sag C-668/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2018 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — direktiv 2006/40/EF — emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer — artikel 5, stk. 4 og 5 — direktiv 2007/46/EF — godkendelse af motorkøretøjer — artikel 12, 29, 30 og 46 — køretøjer, som ikke opfylder de tekniske krav — de nationale myndigheders ansvar)

OJ C 436, 3.12.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 436/6


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2018 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-668/16) (1)

((Traktatbrud - direktiv 2006/40/EF - emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer - artikel 5, stk. 4 og 5 - direktiv 2007/46/EF - godkendelse af motorkøretøjer - artikel 12, 29, 30 og 46 - køretøjer, som ikke opfylder de tekniske krav - de nationale myndigheders ansvar))

(2018/C 436/05)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes, D. Kukovec og C. Becker, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze og D. Klebs, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og artikel 12 og 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»rammedirektiv«), som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 371/2010 af 16. april 2010, idet den ikke inden for den frist, som er fastsat i den begrundede udtalelse, har truffet de fornødne foranstaltninger for, at 133 713 køretøjer af type 246, 176 og 117 markedsført af Daimler i perioden fra den 1. januar 2013 til den 26. juni 2013 atter kunne blive bragt i overensstemmelse med deres godkendte typer, selv om de ikke var udstyret med kølemidlet R1234yf, som var foreskrevet for disse godkendte typer, men med et kølemiddel, hvis GWP-værdi oversteg 150, hvilket er i strid med det loft, som er fastsat ved artikel 5, stk. 4, i direktiv 2006/40, og

i henhold til direktiv 2006/40 og artikel 46, 5 og 18 i direktiv 2007/46, som ændret ved forordning nr. 371/2010, idet den ikke har truffet de foranstaltninger, som er nødvendige for at iværksætte de i sidstnævnte direktivs artikel 46 omhandlede sanktioner inden for den frist, som er fastsat i den begrundede udtalelse, således at fabrikanterne overholder nævnte direktivs artikel 5 og 18 vedrørende produktionsoverensstemmelse og udstedelse af en typeattest.

2)

I øvrigt frifindes Forbundsrepublikken Tyskland.

3)

Forbundsrepublikken Tyskland bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

Kommissionen bærer halvdelen af sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 70 af 6.3.2017.


Top