Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0226

Sag C-226/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. december 2017 — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA og Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) mod Premier ministre og Ministre de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — energi — gasindustrien — gasforsyningssikkerheden — forordning (EU) nr. 994/2010 — naturgasvirksomheders pligt til at træffe foranstaltninger for at sikre gasforsyninger til beskyttede kunder — artikel 2, stk. 2, nr. 1) — begrebet »beskyttede kunder« — artikel 8, stk. 2 — yderligere forpligtelse — artikel 8, stk. 5 — naturgasvirksomhedernes mulighed for at opfylde deres forpligtelse på regionalt niveau eller EU-niveau — national lovgivning, der pålægger naturgasvirksomheder en yderligere naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er opregnet blandt beskyttede kunder, i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordning nr. 994/2010 — lagerforpligtelse, der skal opfyldes for 80 % af den pågældende medlemsstats områd)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/10


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. december 2017 — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA og Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) mod Premier ministre og Ministre de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig)

(Sag C-226/16) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - energi - gasindustrien - gasforsyningssikkerheden - forordning (EU) nr. 994/2010 - naturgasvirksomheders pligt til at træffe foranstaltninger for at sikre gasforsyninger til beskyttede kunder - artikel 2, stk. 2, nr. 1) - begrebet »beskyttede kunder« - artikel 8, stk. 2 - yderligere forpligtelse - artikel 8, stk. 5 - naturgasvirksomhedernes mulighed for at opfylde deres forpligtelse på regionalt niveau eller EU-niveau - national lovgivning, der pålægger naturgasvirksomheder en yderligere naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er opregnet blandt beskyttede kunder, i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordning nr. 994/2010 - lagerforpligtelse, der skal opfyldes for 80 % af den pågældende medlemsstats områd))

(2018/C 072/12)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA og Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Sagsøgte: Premier ministre og Ministre de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer

Procesdeltager: Storengy og Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Konklusion

1)

Artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der pålægger naturgasleverandører en naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er nævnt blandt de »beskyttede kunder« som omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 2, nr. 1), under forudsætning af at betingelserne i den første af disse bestemmelser overholdes, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge.

2)

Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 994/2010 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstats lovgivning pålægger naturgasleverandører at opfylde deres forpligtelser til at være i besiddelse af gaslagre med henblik på at opretholde gasforsyningssikkerheden i krisesituationer nødvendigvis og udelukkende ved hjælp af infrastrukturer på det nationale territorium. I den foreliggende sag påhviler det imidlertid den forelæggende ret at undersøge, om den mulighed, som den nationale lovgivning giver den kompetente minister for at tage højde for de pågældende leverandørers »øvrige udligningsinstrumenter«, reelt giver dem mulighed for at opfylde deres forpligtelser på regionalt niveau eller EU-niveau.


(1)  EUT C 251 af 11.7.2016.


Top