Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0712

Sag T-712/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — Crédit Mutuel Arkéa mod ECB

OJ C 59, 15.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 59/33


Sag anlagt den 3. december 2015 — Crédit Mutuel Arkéa mod ECB

(Sag T-712/15)

(2016/C 059/38)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Frankrig) (ved advokat H. Savoie)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagsøgerens påstande

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. oktober 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B8NLR5984/28) om fastlæggelse af de tilsynsmæssige krav, som finder anvendelse på Groupe Crédit Mutuel, annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Med det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. oktober 2015 (herefter »afgørelsen«) er ulovlig, idet den tilsidesætter de EU-retlige bestemmelser, hvorefter ECB’s kompetence på tilsynsområdet er indskrænket til kreditinstitutter alene. Dette anbringende er opdelt i fire led.

Første led, hvorefter den lovgivning, der finder anvendelse på ECB på området for banktilsyn, strengt indskrænker ECB’s kompetence til kun at omfatte kreditinstitutter og andre finansielle institutioner.

Andet led, hvorefter Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ikke er et kreditinstitut, og hvorefter ECB’s tilsyn med Crédit Mutuel ikke kan ske på sidstnævntes niveau.

Tredje led, hvorefter den omstændighed, at det er umuligt for ECB at udøve en tilsynsbeføjelse i forhold til CNCM, bekræftes af, at ECB ikke råder over nogen sanktionsbeføjelse, hvilket den har erkendt.

Fjerde led, hvorefter det, eftersom der ikke kan vedtages nogen foranstaltninger over for CNCM, er forgæves og retligt forkert, at afgørelsen tilsigter at foreskrive korrigerende foranstaltninger over for Crédit Mutuel-koncernen, der ikke har nogen juridisk status.

2.

Med det andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen ligeledes skal annulleres med den begrundelse, at det uretmæssigt fremgår af afgørelsen, at sammenslutningen Crédit Mutuel udgør en koncern som omhandlet i de EU-retlige bestemmelser, der finder anvendelse på tilsynsområdet. Dette anbringende er opdelt i tre led.

Første led, hvorefter det almindelige princip, der er fastsat ved EU-lovgivningen, dels er et tilsyn med kreditinstitutter på individuel basis, dels er et forstærket tilsyn på selskabskoncernniveau, forudsat at selskaberne kan ligestilles med en enkelt enhed.

Andet led, hvorefter de retlige betingelser, der er fastsat ved EU-lovgivningen, og hvorved det gøres muligt at føre et forstærket tilsyn på bankkoncernsniveau, ikke er opfyldt.

Tredje led, hvorefter ingen af de tre betingelser, der gør det muligt at føre et forstærket tilsyn med Crédit Mutuel som helhed, er opfyldt i den foreliggende sag.

3.

Med det tredje anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen ligeledes skal annulleres, for så vidt som den uretmæssigt hæver kravet om den egentlige kernekapital, som finder anvendelse på koncernen Crédit Mutuel Arkéa, fra 8 % til 11 %. Dette anbringende er opdelt i to led.

Første led, hvorefter afgørelsen er behæftet med en retlig fejl.

Andet led, hvorefter afgørelsen ligeledes er behæftet med skønsfejl.


Top