EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0617

Sag C-617/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. maj 2017 — Hummel Holding A/S mod Nike Inc. og Nike Retail B.V. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — intellektuel ejendomsret — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — artikel 97, stk. 1 — international kompetence — sag om krænkelse af et varemærke anlagt mod et selskab, der har hjemsted i et tredjeland — datterdatterselskab, der har hjemsted på den medlemsstats område, hvor den ret, som sagen er indbragt for, er beliggende — begrebet »forretningssted«)

EUT C 239 af 24.7.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 239/6


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. maj 2017 — Hummel Holding A/S mod Nike Inc. og Nike Retail B.V. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland)

(Sag C-617/15) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - intellektuel ejendomsret - forordning (EF) nr. 207/2009 - EU-varemærker - artikel 97, stk. 1 - international kompetence - sag om krænkelse af et varemærke anlagt mod et selskab, der har hjemsted i et tredjeland - datterdatterselskab, der har hjemsted på den medlemsstats område, hvor den ret, som sagen er indbragt for, er beliggende - begrebet »forretningssted«))

(2017/C 239/08)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hummel Holding A/S

Sagsøgt: Nike Inc. og Nike Retail B.V.

Konklusion

Artikel 97, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at et juridisk selvstændigt selskab, der har hjemsted i en medlemsstat, som er datterdatterselskab til et moderselskab, der ikke har sit hjemsted i Den Europæiske Union, udgør et »forretningssted« i den forstand, hvori dette begreb er anvendt i denne bestemmelse, for dette moderselskab, når datterdatterselskabet er et centrum for erhvervsudøvelse og i den medlemsstat, hvor det er beliggende, har en reel og stabil tilstedeværelse, ud fra hvilken der udøves en kommerciel aktivitet, og som udadtil varigt fremtræder som en repræsentation for det nævnte moderselskab.


(1)  EUT C 38 af 1.2.2016.


Top