EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0070

Sag C-70/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2016 — Emmanuel Lebek mod Janusz Domino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 34, nr. 2) — sagsøgte, der ikke giver møde — anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser — begrundelse for afslag — manglende forkyndelse i god tid af det indledende processkrift i sagen over for en udebleven sagsøgt — begrebet »anfægte« — anmodning om adgang til appel — forordning (EF) nr. 1393/2007 — artikel 19, stk. 4 — forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter — frist for behandling af anmodningen om adgang til appel)

EUT C 335 af 12.9.2016, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 335/12


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2016 — Emmanuel Lebek mod Janusz Domino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen)

(Sag C-70/15) (1)

((Retligt samarbejde i civile sager - forordning (EF) nr. 44/2001 - artikel 34, nr. 2) - sagsøgte, der ikke giver møde - anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser - begrundelse for afslag - manglende forkyndelse i god tid af det indledende processkrift i sagen over for en udebleven sagsøgt - begrebet »anfægte« - anmodning om adgang til appel - forordning (EF) nr. 1393/2007 - artikel 19, stk. 4 - forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter - frist for behandling af anmodningen om adgang til appel))

(2016/C 335/15)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Emmanuel Lebek

Sagsøgt: Janusz Domino

Konklusion

1)

Begrebet »anfægte« i artikel 34, nr. 2), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at det også omfatter anmodningen om adgang til appel, når fristen for at iværksætte ordinær appel er udløbet.

2)

Artikel 19, stk. 4, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 skal fortolkes således, at det udelukker anvendelse af bestemmelserne i national ret vedrørende ordningen for anmodninger om adgang til appel, såfremt den frist for at indgive sådanne anmodninger til behandling, der specifikt er angivet i den meddelelse fra medlemsstaten, hvortil nævnte bestemmelse henviser, er udløbet.


(1)  EUT C 171 af 26.5.2015.


Top