EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Sag T-701/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — Niche Generics mod Kommissionen

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 431/38


Sag anlagt den 22. september 2014 — Niche Generics mod Kommissionen

(Sag T-701/14)

(2014/C 431/61)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Niche Generics Ltd (Hitchin, Det Forenede Kongerige) (ved solicitors E. Batchelor og M. Healy, samt barrister F. Carlin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen annulleres.

Bøden ophæves eller nedsættes.

Europa-Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger i forbindelse med denne sag.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har med dette søgsmål nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse af 9. juli 2014 K(2014) 4955 endelig i sag AT.39612 — Perindopril (Servier).

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført elleve anbringender.

1.

Første anbringende om, at Kommissionen har undladt at anvende det korrekte retlige kriterium om »objektiv nødvendighed« ved afgørelsen af, om den patentaftale, der blev indgået mellem sagsøgeren og Servier, er omfattet af artikel 101, stk. 1, TEUF.

2.

Andet anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved ikke at anvende retningslinjerne vedrørende gruppefritagelsesforordningen for teknologioverførselsaftaler i forhold til sagsøgerens aftale.

3.

Tredje anbringende om, at Kommissionen har begået en retlig fejl ved at karakterisere aftalen som en overtrædelse af artikel 101, stk. 1, TEUF i kraft af dens »formål«.

4.

Fjerde anbringende om, at Kommissionen har fejlanvendt sit eget retlige kriterium om »overtrædelse med konkurrencebegrænsende formål« i forhold til de konkrete faktiske omstændigheder vedrørende sagsøgeren.

5.

Femte anbringende om, at Kommissionen har begået en retlig fejl ved at konkludere, at patentaftalen havde konkurrencebegrænsende virkninger.

6.

Sjette anbringende hvorved det subsidiært gøres gældende, at Kommissionen har begået en retlig fejl ved ikke at anerkende, at patentaftalen opfylder undtagelseskriterierne i artikel 101, stk. 3, TEUF.

7.

Syvende anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgerens ret til forsvar og princippet om god administration ved at handle uretfærdigt bebyrdende under Kommissionens undersøgelse med hensyn til dokumenter omfattet af tavshedspligt.

8.

Ottende anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved bødeberegningen, idet den behandlede sagsøgeren anderledes end Servier uden objektiv begrundelse.

9.

Niende anbringende om, at Kommissionen tilsidesatte proportionalitetsprincippet, dens egne retningslinjer for bødeberegning og tidligere fastlagt praksis, da den pålagde sagsøgeren en bøde.

10.

Tiende anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003 (1) ved at overskride det maksimale 10 % loft for bøder.

11.

Ellevte anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat begrundelsespligten i henhold til artikel 296 TEUF med hensyn til Kommissionens beregning af bøden og dens vurdering af grovheden af sagsøgerens overtrædelse.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i [artikel 101 TEUF] og [artikel 102 TEUF] (EFT 2003 L 1, s. 1).


Top