Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0521

Sag T-521/14: Sag anlagt den 4. juli 2014 — Sverige mod Kommissionen

OJ C 431, 1.12.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 431/28


Sag anlagt den 4. juli 2014 — Sverige mod Kommissionen

(Sag T-521/14)

(2014/C 431/50)

Processprog: svensk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Sverige (ved A. Falk og K. Sparrman)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Europa-Kommissionen har tilsidesat artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, idet den har undladt at vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ifølge artikel 5, stk. 3, i biocidforordningen (1) skal Kommissionen senest den 13. december 2013 vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber. Sagsøgeren gør gældende, at ved ikke at vedtage sådanne delegerede retsakter har Kommissionen undladt at træffe de foranstaltninger, som den er retligt forpligtet til at træffe. Sagsøgeren har anmodet Kommissionen om at vedtage delegerede retsakter i henhold til biocidforordningens artikel 5, stk. 3, men Kommissionens svar indeholdt, ifølge sagsøgeren, ingen stillingtagen til denne anmodning i den i artikel 265, stk. 2, TEUF omhandlede betydning. Sagsøgeren gør gældende, at Kommissionen på tidspunktet for sagsanlægget heller ikke har vedtaget foranstaltninger, der bringer den påberåbte undladelse til ophør. Ifølge sagsøgeren har Kommissionen hjemmel til at specificere videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber og til at anvende de kriterier, der i henhold til biocidforordningens artikel 5, stk. 3, andet og tredje afsnit, skal finde anvendelse, indtil Kommissionen har vedtaget delgerede retsakter med kriterier for hormonforstyrrende stoffer.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22.5.2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167, s. 1).


Top