Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0226

Sag C-226/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8. maj 2014 — Eurogate Distribution GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt

OJ C 303, 8.9.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 303/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8. maj 2014 — Eurogate Distribution GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Sag C-226/14)

2014/C 303/08

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Eurogate Distribution GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Præjudicielle spørgsmål

Spørgsmål 1: Er det i strid med bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF (1) at opkræve omsætningsafgift ved indførsel af goder, der er blevet genudført som ikke-fællesskabsvarer, men for hvilke der er opstået toldskyld som følge af manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til toldkodeksens artikel 204 (2), i den foreliggende sag en ikke-rettidig opfyldelse af forpligtelsen til at bogføre fraførslen af varerne fra et toldoplag i det til dette formål foreskrevne lagerregnskab senest på tidspunktet for fraførslen?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:

Spørgsmål 2: Kræver bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF, at der i sådanne tilfælde skal opkræves omsætningsafgift ved indførsel af goder, eller har medlemsstaterne i denne forbindelse et spillerum?

og

Spørgsmål 3: Skal en indehaver af et toldoplag, som på grundlag af et tjenesteydelsesforhold oplagrer et gode fra et tredjeland i sit toldoplag, uden at kunne råde over dette gode, betale den merværdiafgift for indførsel, der er opstået som følge af den pågældendes manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til artikel 10, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 77/388/EØF, sammenholdt med toldkodeksens artikel 204, stk. 1, selv om godet ikke anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner som omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a)?


(1)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.10.1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1)


Top