Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0335

Sag T-335/13: Sag anlagt den 19. juni 2013 — BT Limited Belgian Branch mod Kommissionen

OJ C 245, 24.8.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 245, 24.8.2013, p. 7–7 (HR)

24.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 245/12


Sag anlagt den 19. juni 2013 — BT Limited Belgian Branch mod Kommissionen

(Sag T-335/13)

2013/C 245/15

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgien) (ved solicitor T. Leeson og barrister C. Stockford)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen, meddelt sagsøgeren den 19. april 2013, om afvisning af sagsøgerens bud i forbindelse med det begrænsede udbud DIGIT/R2/2011/039 og tildeling af den pågældende kontrakt til en anden tilbudsgiver, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Subsidiært udpeges en uafhængig sagkyndig, som har til opgave at vurdere overensstemmelsen mellem buddet fra en anden tilbudsgiver og udbudsbetingelserne, og afgørelsen udsættes indtil den udpegede sagkyndig har afgivet sin rapport, efterfølgende annulleres afgørelsen truffet af Generaldirektoratet for Informationsteknologi (»DIGIT«), og Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Såfremt DIGIT underskriver kontrakten Transeuropæiske tjenesteydelser i forbindelse med telematik mellem administrationer — ny generation (»TESTA-ng«), tilpligtes Kommissionen at erstatte det tab, som BT Limited Belgian Branch har lidt som følge af DIGIT’s ulovlige afgørelse.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført seks anbringender.

1)

Første anbringende om, at DIGIT tilsidesatte princippet om gennemsigtighed og begrundelsespligten, der er fastsat i finansforordningens (1) artikel 113 og artikel 296 TEUF. Dette skyldes — som et resultat af den usædvanlig store redigering af den ordregivende myndigheds evalueringsrapport om en anden tilbudsgiver — at BT ikke har fået mulighed for at efterprøve, om den ordregivende myndighed har foretaget en korrekt evalueringsrapport af det bud, som den valgte tilbudsgiver afgav.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at DIGIT for det første ikke tilstrækkeligt har begrundet redigeringen af omfattende dele af evalueringsrapporten om en anden tilbudsgivers bud, og for det andet, selv i det tilfælde hvor DIGIT har givet en begrundelse, er denne begrundelse uantagelig.

2)

Andet anbringende om, at DIGIT’s bedømmelsesmetode for evalueringen af bud er i strid med generelle principper — herunder principperne om gennemsigtighed samt retfærdig og lige behandling — som finder anvendelse på offentlige udbudsprocedurer. Især idet (i) DIGIT’s bedømmelsesoversigt ikke blev meddelt før udbuddet, og (ii) dets usædvanlige struktur gav en anden tilbudsgiver en ulovlig fordel.

3)

Tredje anbringende om, at DIGIT’s bemærkninger i evalueringsrapporten og de tilsvarende points, som blev tildelt en anden tilbudsgivers bud, ikke er overensstemmende. Disse uoverensstemmelser gør afgørelsen ugyldig, idet de medfører, at begrundelsen, som støtter afgørelsen, er ugyldig.

4)

Fjerde anbringende om, at DIGIT har accepteret buddet fra en anden tilbudsgiver, selv om den unormalt lave tilbudte pris skulle have ført til dets udelukkelse fra udbudsproceduren. Sagsøgeren gør i denne forbindelse gældende, at dette krav ikke kan tilsidesættes af DIGIT’s påstand om, at det undersøgte dette bud i lyset af reglerne om unormalt lave bud. En generel henvisning til gældende lovgivning kan ikke erstatte en behørig begrundelse for, hvorfor DIGIT — i lyset af dets analyse — ikke desto mindre besluttede ikke at udelukke dette bud fra udbudsproceduren.

Som subsidiært led i dette anbringende, hævder sagsøgeren, at den pris, som den anden tilbudsgiver tilbød, er urealistisk og ikke svarer til et bud, som opfylder udbudsbetingelserne. I denne forbindelse anmoder BT Retten om at udpege en uafhængig sagkyndig til at afgøre, om det omhandlede bud reelt opfylder bestemte udbudsbetingelser.

5)

Femte anbringende om, at afgørelsen er ugyldig, henset til at den kontraktværdi, der er beregnet i dette dokument, ikke er ledsaget af en tilstrækkelig begrundelse.

6)

Sjette anbringende om, at DIGIT ikke har kompetence til at vedtage den anfægtede afgørelse, med den begrundelse, at den mangler de krævede delegerede beføjelser.


(1)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.6.2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EFT L 248, s. 1.


Top