EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0208

Sag C-208/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italien) den 15. april 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti og Ministero dello Sviluppo Economico

OJ C 207, 20.7.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 20.7.2013, p. 4–4 (HR)

20.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italien) den 15. april 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti og Ministero dello Sviluppo Economico

(Sag C-208/13)

2013/C 207/18

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Sagsøgt: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti og Ministero dello Sviluppo Economico

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en national lovgivning, der fastsætter mindstedriftsomkostninger inden for vejtransportsektoren, og som indebærer udefrakommende fastsættelse af en bestanddel af vederlaget for tjenesteydelsen og derfor for den aftalte pris, forenelig, og i givet fald hvilket omfang, med beskyttelsen af den frie konkurrence, virksomhedernes frie bevægelighed, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser (i henhold til artikel 4, stk. 3, TEU, artikel 101 TEUF, samt artikel 4, 56 og 96 TEUF)?

2)

Kan begrænsninger i de nævnte principper være begrundet, og i givet fald på hvilke betingelser, med henvisning til den almene interesse i at opretholde færdselssikkerheden, og kan dette formål ud fra denne funktionelle betragtning begrunde fastsættelsen af mindstedriftsomkostninger, således som det følger af den ordning, der er indført ved artikel 83a i lov nr. 112/2008 med senere ændringer og tilføjelser?

3)

Kan fastsættelsen af mindstedriftsomkostningerne ud fra den nævnte betragtning overlades i første række til frivillige overenskomster mellem de pågældende aktører i sektoren, og i anden række til organer, der efter deres sammensætning er karakteriseret ved en stærk repræsentation af de private økonomiske aktører i sektoren, når der ikke på forhånd er fastsat kriterier i lovgivningen?


Top