EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0564

Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 5. september 2012.
Nigel Paul Farage mod Europa-Parlamentet og Jerzy Buzek.
Regler for institutionerne – afgørelse truffet af Parlamentets formand, hvorved et medlem af Europa-Parlamentet fratages ret til opholdsgodtgørelse i ti dage – afgørelse truffet af Parlamentets Udvalg for Retlige Anliggender om afvisning af medlemmets anmodning om at forsvare sin parlamentariske immunitet – åbenbart, at Retten ikke er kompetent – åbenbart afvisningsgrundlag.
Sag T-564/11.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:403

  The document is unavailable in your User interface language.

Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 5. september 2012 – Farage mod Europa-Parlamentet og Buzek

(Sag T-564/11)

»Regler for institutionerne – afgørelse truffet af Parlamentets formand, hvorved et medlem af Europa-Parlamentet fratages ret til opholdsgodtgørelse i ti dage – afgørelse truffet af Parlamentets Udvalg for Retlige Anliggender om afvisning af medlemmets anmodning om at forsvare sin parlamentariske immunitet – åbenbart, at Retten ikke er kompetent – åbenbart afvisningsgrundlag«

1.                     Annullationssøgsmål – Unionens retsinstansers kompetence – klage rettet mod det organ ved institutionen, som har kompetence til at træffe den anfægtede afgørelse – afvisning – klage skal rettes mod den institution, der er ophavsmand til afgørelsen (art. 263 TEUF) (jf. præmis 18)

2.                     Annullationssøgsmål – frister – ufravigelighed – Unionens retsinstansers prøvelse ex officio – stævningen indleveret for sent – præklusion (art. 263, stk. 6, TEUF) (jf. præmis 20-23)

3.                     Annullationssøgsmål – akter, der kan være genstand for søgsmål – begreb – akter, der fremkalder bindende retsvirkninger – afgørelse vedrørende forsvaret af immunitet truffet af Parlamentet på anmodning af det berørte medlem – afgørelse, der ikke har bindende retsvirkninger i forhold til nationale domstole – afvisning af sagen (art. 263 TEUF) (jf. præmis 27 og 28)

Angående

Påstand om annullation af for det første afgørelse truffet den 2. marts 2010 af Europa-Parlamentet formand, hvorved sagsøgeren fortabte retten til opholdsgodtgørelse i ti dage, for det andet af afgørelse truffet den 24. marts 2010 af Europa-Parlamentets Præsidium, hvorved nævnte afgørelse fra Europa-Parlamentets formand blev stadfæstet, for det tredje af afgørelsen truffet af Parlamentets Udvalg for Retlige Anliggender, hvorved sagsøgerens anmodning om at forsvare sin immunitet blev afvist, og for det fjerde af en af Parlamentet truffet uspecificeret afgørelse.

Konklusion

1)

Europa-Parlamentet frifindes.

2)

Nigel Paul Farage bærer sine egne omkostninger og betaler Parlamentets omkostninger.

Top