EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TO0018(03)

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. oktober 2010.
Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.
Særlige rettergangsformer - forordning (EF) nr. 1007/2009 - handel med sælprodukter - forbud mod import og salg - undtagelse til fordel for inuitsamfund - anmodning om udsættelse af gennemførelse - formaliteten - fumus boni juris - ingen uopsættelighed.
Sag T-18/10 R II.

European Court Reports 2010 II-00235*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:448

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. oktober 2010 – Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Parlamentet og Rådet

(Sag T-18/10 R II)

»Særlige rettergangsformer – forordning (EF) nr. 1007/2009 – handel med sælprodukter – forbud mod import og salg – undtagelse til fordel for inuitsamfund – anden begæring om udsættelse af gennemførelse – nye faktiske omstændigheder – ingen uopsættelighed«

1.                     Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – afslag på begæringen – mulighed for at fremsætte en ny begæring – betingelse – nye faktiske omstændigheder – begreb – betingelse for anordning af den foreløbige foranstaltning – de nye faktiske omstændigheders egnethed til at ændre den vurdering, der gav udslag i afslaget på den første begæring (art. 278 TEUF; Rettens procesreglement, art. 109) (jf. præmis 17-19 og 22)

2.                     Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – skade, der kan påvirke en generel økonomisk sektor – sag anlagt ikke af en enhed efter offentlig ret, men af privatpersoner – krav om, at der gøres et individuelt tab gældende (art. 278 TEUF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2) (jf. præmis 52-54, 59, 61 og 62)

3.                     Særlige rettergangsformer – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – stævning – formkrav – angivelse af grunden til, at de begærede foreløbige forholdsregler umiddelbart forekommer berettiget (art. 278 TEUF og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2 og 3) (jf. præmis 63 og 64)

4.                     Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – bevisbyrde – økonomisk tab – uigenkaldelig ændring af markedsandele – omfattet – betingelser – vurdering under hensyn til virksomhedens størrelse og størrelsen af den koncern, som den tilhører (art. 278 TEUF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2) (jf. præmis 68)

5.                     Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – økonomisk tab – situation, der kan bringe det sagsøgende selskabs eksistens i fare – vurdering under hensyntagen til situationen for den koncern, som det tilhører – vurdering af forholdet mellem en forening, som arbejder uden gevinst for øje, og dens medlemmer – lovlig – betingelser (art. 278 TEUF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2) (jf. præmis 70)

6.                     Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – umuligt for inuitfolket at fortsætte sin økonomiske virksomhed som følge af det ved forordning nr. 1007/2009 fastsatte forbud mod handel med sælprodukter – gennemførelsesforordning, der indeholder en undtagelse fra dette forbud til fordel for inuitsamfundene – intet bevis for gennemførelsesforordningens uanvendelighed – tabets indtræden afhænger af fremtidige og uvisse omstændigheder – ingen uopsættelighed (Art. 278 TEUF og 279 TEUF; Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1007/2009; Kommissionens forordning nr. 737/2010) (jf. præmis 84-90)

Angående

Begæring om udsættelse af gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om handel med sælprodukter (EUT L 286, s. 36).

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 19. august 2010, Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Parlamentet og Rådet (sag T-18/10 R II, ikke trykt i Samling af Afgørelser), ophæves.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Top