EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0313

Sag T-313/10: Sag anlagt den 26. juli 2010 — Three-N-Products Private mod KHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

OJ C 260, 25.9.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/22


Sag anlagt den 26. juli 2010 — Three-N-Products Private mod KHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

(Sag T-313/10)

()

2010/C 260/30

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indien) (ved lawyer C. Jäger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 1. juni 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1005/2009-4) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at stadfæste afgørelsen truffet den 2. juli 2009 af Indsigelsesafdelingen ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og at afslå registrering af EF-varemærkeansøgning nr. 5 805 387 i sin helhed.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder dem, som er pådraget sagsøgeren i forbindelse med sagen for appelkammeret og Indsigelsesafdelingen, hvis parten beslutter at indtræde i sagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A Partnership t/a FUDCO

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »AYUURI NATURAL«, for varer i klasse 3 og 5

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Three-N-Products Private Ltd

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemærkeregistrering nr. 2 996 098 af figurmærket »Ayur« for bl. a. varer i klasse 3 og 5, EF-varemærkeregistrering nr. 5 429 469 af ordmærket »AYUR« for bl. a. varer i klasse 3 og 5.

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Medhold i indsigelsen og afslag på ansøgningen i dens helhed

Appelkammerets afgørelse: Klagen taget til følge, annullation af den anfægtede afgørelse og afvisning af indsigelsen

Søgsmålsgrunde: Sagsøgeren har fremført to søgsmålsgrunde til støtte for sit søgsmål.

Vedrørende den første søgsmålsgrund har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter artikel 7 og 8 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, idet appelkammeret urigtigt fastslog, at der ikke er risiko for forveksling, og at de ældre varemærker indeholder en indirekte hentydning, der giver associationer til de omhandlede varer, hvilket giver de ældre varemærker en lavere grad af særpræg.

Med sin anden søgsmålsgrund har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter artikel 65, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009, idet appelkammeret begik magtfordrejning ved at træffe den anfægtede afgørelse, idet den ikke er objektiv og er uden hjemmel.


Top