EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0077

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 29. februar 2012.
Certmedica International GmbH (T-77/10) og Lehning entreprise (T-78/10) mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).
EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-ordmærket L112 - det ældre franske ordmærke L.114 - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem varerne - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - ingen reel brug af det ældre varemærke - artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 - erklæring om delvis ugyldighed.
Forenede sager T-77/10 og T-78/10.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:95

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 29. februar 2012 – Certmedica International og Lehning entreprise mod KHIM – Lehning entreprise og Certmedica International (L112)

(Forenede sager T-77/10 og T-78/10)

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-ordmærket L112 – det ældre franske ordmærke L.114 – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – varer af lignende art – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 – ingen reel brug af det ældre varemærke – artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 – erklæring om delvis ugyldighed«

EF-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 53, stk. 1, litra a)] (jf. præmis 73, 76 og 106-110)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 9. december 2009 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 934/2009-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Lehning entreprise og Certmedica International GmbH.

Konklusion

1)

I sag T-77/10:

–        Afgørelse vedtaget den 9. december 2009 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 934/2009-2) annulleres, i det omfang den ophæver registreringen af varemærket L112 for »veterinærmedicinske præparater«.

–        I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

–        Certmedica International GmbH og Harmoniseringskontoret bærer hver deres egne omkostninger.

–        Lehning entreprise bærer de omkostninger, der er opstået som følge af interventionen.

2)

I sag T-78/10:

–        Harmoniseringskontoret frifindes.

–        Lehning entreprise bærer sine egne omkostninger og betaler de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.

–        Certmedica International bærer de omkostninger, der er opstået som følge af interventionen.

Top