Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0548

Domstolens Dom (Syvende Afdeling) af 28. juli 2011.
Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig.
Traktatbrud - direktiv 2007/2/EF - miljøpolitik - infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) - udveksling og opdatering af oplysninger i elektronisk form - ufuldstændig gennemførelse.
Sag C-548/10.

European Court Reports 2011 I-00119*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:534

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 28. juli 2011 – Kommissionen mod Østrig

(Sag C-548/10)

»Traktatbrud – direktiv 2007/2/EF – miljøpolitik – infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) – udveksling og opdatering af oplysninger i elektronisk form – ufuldstændig gennemførelse«

Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 258 TEUF) (jf. præmis 10)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse eller meddelelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108, s. 1).

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire), idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.

Top