EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0124

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2010.
Valigeria Roncato SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).
EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket CARLO RONCATO - det uregistrerede nationale firgurmærke RV RONCATO og det uregistrerede nationale ordmærke RONCATO - det tidligere nationale firgurmærke RV RONCATO og det tidligere nationale ordmærke RONCATO - ingen risiko for utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg og renommé - rimelig grund til at gøre brug af det ansøgte varemærke - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 207/2009).
Sag T-124/09.

European Court Reports 2010 II-00134*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:290

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2010 – Valigeria Roncato mod KHIM – Roncato (CARLO RONCATO)

(Sag T-124/09)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-ordmærket CARLO RONCATO – det ikke-registrerede nationale firgurmærke RV RONCATO og det ikke-registrerede nationale ordmærke RONCATO – det tidligere nationale firgurmærke RV RONCATO og det tidligere nationale ordmærke RONCATO – ingen risiko for utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg og renommé – rimelig grund til at gøre brug af det ansøgte varemærke – relative registreringshindringer – artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)«

1.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – betingelser (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4) (jf. præmis 18)

2.                     EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 45 og 47-51)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. januar 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 237/2008-1 og sag R 236/2008-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Valigeria Roncato SpA og Roncato Srl.

Oplysninger vedrørende sagen

Ansøger om EF-varemærket:

Roncato Srl

Det omhandlede EF-varemærke:

Ordmærket CARLO RONCATO for varer i klasse 3, 9 og 14 – ansøgning nr. 4631719

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Valigeria Roncato SpA

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Det italienske figurmærke RV RONCATO nr. 662773, det italienske ordmærke RONCATO nr. 510528 og de ikke-registrerede italienske figurmærker RV RONCATO

Indsigelsesafdelingens afgørelse:

Delvis medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse:

Indsigelsen forkastes, og registreringsansøgningen imødekommes i sin helhed


Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Valigeria Roncato SpA betaler sagens omkostninger.

Top