EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TJ0244

Rettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2011.
Konsum Nord ekonomisk förening mod Europa-Kommissionen.
Statsstøtte - salgspris på en grund - beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf - kriteriet om den private investor - fastsættelse af markedsprisen.
Sag T-244/08.

Samling af Afgørelser 2011 II-00444*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:732

Rettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2011 – Konsum Nord mod Kommissionen

(Sag T-244/08)

»Statsstøtte – salgspris på en grund – beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf – kriteriet om den private investor – fastsættelse af markedsprisen«

1.                     Statsstøtte – begreb – retlig karakter – fortolkning på grundlag af objektive elementer – domstolsprøvelse – rækkevidde (art. 87, stk. 1, EF) (jf. præmis 37 og 38)

2.                     Statsstøtte – begreb – vurdering i henhold til alle de relevante elementer i den omtvistede transaktion og dens sammenhæng – salg af en grund som led i en række forbundne transaktioner, der tilsigter at muliggøre gennemførelsen af en lokalplan (art. 87, stk. 1, EF) (jf. præmis 56-58)

3.                     Statsstøtte – begreb – vurdering på grundlag af kriteriet om den private investor – vurdering i henhold til alle de relevante elementer i den omtvistede transaktion og dens sammenhæng – en offentlig myndigheds salg af en grund til en privatperson uanset, at der foreligger et tilbud på en højere pris – de to tilbuds sammenlignelighed – bedømmelseskriterier (art. 87, stk. 1, EF) (jf. præmis 61-63, 65, 72 og 76)

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2008/366/EF af 30. januar 2008 om statsstøtte C 35/06 (ex NN 37/06), som Sverige har indført til fordel for Konsum Jämtland ekonomisk förening (EUT L 126, s. 3).

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning 2008/366/EF af 30. januar 2008 om statsstøtte C 35/06 (ex NN 37/06), som Sverige har indført til fordel for Konsum Jämtland ekonomisk förening, annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Konsum Nord ekonomisk förenings omkostninger.

Top