EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CO0076

Kendelse afsagt af Domstolens præsident af 24. april 2008.
Europa-Kommissionen mod Republikken Malta.
Sag C-76/08 R.

European Court Reports 2008 I-00064*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:252

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. april 2008 – Kommissionen mod Malta

(Sag C-76/08 R)

»Særlige rettergangsformer – begæring om foreløbige forholdsregler – beskyttelse af vilde fugle – direktiv 79/409/EØF – forårsjagt – forbud – undtagelser til beskyttelsesordningen – betingelse om, at der ikke findes »nogen anden tilfredsstillende løsning« – uopsættelighed«

1.                     Særlige rettergangsformer – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – realitetspåkendelse af hovedsagen – uden betydning – grænser (art. 242 EF og 243 EF; Domstolens procesreglement, art. 83, stk. 1) (jf. præmis 15)

2.                     Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – påstand om, at det pålægges en medlemsstat for forårsperioden at undlade at vedtage undtagelsesforanstaltninger til den beskyttelsesordning for vilde fugle, der er fastsat i direktiv 79/409 – formaliteten (art. 243 EF; Rådets direktiv 79/409, art. 7, stk. 3, og art. 9, stk. 1) (jf. præmis 17-19)

3.                     Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – betingelser – »fumus boni juris« – uopsættelighed – alvorligt og uopretteligt tab – kumulativ karakter – afvejning af samtlige interesser i sagen (art. 243 EF) (jf. præmis 21 og 22)

4.                     Miljø – beskyttelse af vilde fugle – direktiv 79/409 (Rådets direktiv 79/409, art. 7, stk. 3, og art. 9, stk. 1) (jf. præmis 28 og 29)

5.                     Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – betingelser – uopsættelighed – alvorligt og uopretteligt tab (art. 243 EF; Domstolens procesreglement, art. 83, stk. 2; Rådets direktiv 79/409) (jf. præmis 31, 32 og 37-43)

Angående

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 9 i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103, s. 1) – manglende overholdelse af de kriterier, der i direktivet er fastsat til brug for at meddele undtagelse til forårsjagt på vagtler og duer.

Konklusion

1)

Republikken Malta skal undlade at træffe foranstaltninger under anvendelse af undtagelsen i artikel 9 i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, som ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 79/409/EØF, 92/43/EØF, 97/68/EF, 2001/80/EF og 2001/81/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, for så vidt angår jagt på vagtel (Coturnix coturnix) og turteldue (Streptopelia turtur) i forbindelse med forårstrækket i 2008.

2)

I øvrigt tages begæringen om foreløbige forholdsregler ikke til følge.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Top