EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0480

Sag C-480/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) den 7. november 2008 — Maria Teixeira mod London Borough of Lambeth og Secretary of State for the Home Department

OJ C 32, 7.2.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) den 7. november 2008 — Maria Teixeira mod London Borough of Lambeth og Secretary of State for the Home Department

(Sag C-480/08)

(2009/C 32/23)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Maria Teixeira

Sagsøgte: London Borough of Lambeth og Secretary of State for the Home Department

Præjudicielle spørgsmål

I en situation, hvor a) en unionsborger er rejst til Det Forenede Kongerige, og hvor denne unionsborger b) i visse perioder var arbejdstager i Det Forenede Kongerige, c) er ophørt med at være arbejdstager, men ikke har forladt Det Forenede Kongerige, d) ikke har bibeholdt sin arbejdstagerstatus og ikke har opholdsret i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF og ikke har ret til tidsubegrænset ophold i henhold til samme direktivs artikel 16, og hvor e) unionsborgerens barn har påbegyndt en uddannelse i Det Forenede Kongerige på et tidspunkt, hvor unionsborgeren ikke var arbejdstager, men hvor barnet fortsat var under uddannelse i Det Forenede Kongerige i perioder, hvor unionsborgeren ikke var i beskæftigelse i Det Forenede Kongerige, og hvor f) unionsborgeren er hovedforsørger for sit barn og g) unionsborgeren og hendes barn ikke er selvforsørgende:

1)

har unionsborgeren kun opholdsret i Det Forenede Kongerige, såfremt hun opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004?

eller

2)

i)

har unionsborgeren også opholdsret i medfør af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968, som fortolket af Domstolen uden at det er nødvendigt, at hun opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004? og

ii)

i bekræftende fald, er det ligeledes en betingelse, at har hun råder over tilstrækkelige midler, således at hun ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system i løbet af den periode, hvor hun har opholdsret og at hun er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten?

iii)

i bekræftende fald, skal barnet have påbegyndt sin uddannelse på et tidspunkt, hvor unionsborgeren var arbejdstager, for at have opholdsret i medfør af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968, som fortolket af Domstolen, eller er det tilstrækkeligt, at unionsborgeren har været arbejdstager på et tidspunkt efter at barnet påbegyndte sin uddannelse?

iv)

ophører enhver form for opholdsret, som unionsborgeren måtte have qua sin status som hovedforsørger til et barn under uddannelse, når barnet fylder 18?

3)

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, forholder det sig da anderledes under omstændigheder som dem, der foreligger i denne sag, når barnet har påbegyndt sin uddannelse inden den dato, hvor Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 skulle være gennemført af medlemsstaterne, men hvor moderen ikke blev hovedforsørger og ikke gjorde krav på opholdsret under henvisning til, at hun var hovedforsørger til barnet, indtil marts 2007, dvs. efter den dato, hvor direktivet skulle være gennemført?


Top