Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Sag C-306/08: Sag anlagt den 9. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/36


Sag anlagt den 9. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

(Sag C-306/08)

(2008/C 223/58)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved A. Alcover San Pedro og D. Kukovec, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien:

Ved at tildele programmer om integreret handling i overensstemmelse med lov nr. 6/1994 af 15. november 1994, lovgivning vedrørende bymæssige aktiviteter i den selvstyrende region Valencia, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (1), og især direktivets artikel 1 og artikel 6, stk. 6, artikel 11 og 12 samt afsnit IV, kapitel 2 (artikel 24-29).

Ved at tildele programmer for integreret handling i overensstemmelse med lov nr.16/2005, Urbanística Valenciana, gennemført ved det valencianske regionale dekret nr. 67/2006 af 12. maj 2006, vedrørende bestemmelser om fysisk og regional planlægning og forvaltning, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), og især direktivets artikel 2, 6, 24, 30, 31, stk. 4, litra a), artikel 48, stk. 2, samt artikel 53.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen gør gældende, at tildelingen af programmer om integreret handling, »PAI«, en ordning for byudvikling, der er indført ved lov nr. 6/1994 af 15. november 1994, lovgivning vedrørende bymæssige aktiviteter i Valencia (LRAU), og dens efterfølger, lov nr. 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV), henviser til offentlige bygge- og anlægsarbejder, der skal indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 93/37/EØF og direktiv 2004/18/EF. Kommissionen har med andre ord gjort gældende, at PAI er offentlige kontrakter, der er indgået af lokale myndigheder, som indbefatter indgåelse af offentlige arbejder vedrørende infrastrukturen, udført af planlægningsbefuldmægtigede, som udvælges af den lokale forvaltning.

Kommissionen har anført, at LUV er i strid med EF-direktiverne om offentlige kontrakter i flere henseender vedrørende bl.a. den førstbydendes privilegerede position, erfaringen hos de bydende med lignende kontrakter, fremsættelsen af alternativer til den førstbydendes forslag i et åbent brev, forskrifterne om fremgangsmåderne, kriterierne for tildelingen af PAI, muligheden for at ændre kontrakten efter tildelingen (for eksempel muligheden for at forøge infra- og servicestrukturudgifterne) samt forskrifterne om tilfælde af den foretrukne tilbudsgivers ufuldstændige gennemførelse af kontrakten. Visse af disse overtrædelser er begået i forbindelse med LRAU og andre er specifikke for LUV.


(1)  EFT L 199, s. 54.

(2)  EFT L 134, s. 114.


Top