EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TJ0435

Dom afsagt af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) den 26. november 2008.
New Look Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).
EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket NEW LOOK - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg opnået ved brug - artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94.
Sag T-435/07.

European Court Reports 2008 II-00296*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:534

Rettens dom (Ottende Afdeling) af 26. november 2008 –
New Look mod KHIM (NEW LOOK)

(Sag T-435/07)

»EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket NEW LOOK – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg opnået ved brug – artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg (Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3) (jf. præmis 18 og 23-26)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. september 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 670/2007-2) vedrørende registreringen af ordmærket NEW LOOK som EF-varemærke.

Oplysninger vedrørende sagen:

Ansøger om EF-varemærket:

New Look Ltd

Det omhandlede EF-varemærke:

Ordmærket NEW LOOK for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 og 35 – ansøgning nr. 2932606

Undersøgerens afgørelse:

Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse:

Afslag på klagen


Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

New Look Ltd betaler sagens omkostninger.

Top