EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0101

Dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 14. november 2007.
Castell del Remei SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).
EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om Castell del Remei ODA som EF-figurmærke - det ældre internationale ordmærke RODA og de ældre nationale ordmærker RODA, RODA I, RODA II og BODEGAS RODA - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94.
Sag T-101/06.

European Court Reports 2007 II-00153*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:340

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 14. november 2007 – Castell del Remei mod KHIM – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)

(Sag T-101/06)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om Castell del Remei ODA som EF-figurmærke – det ældre internationale ordmærke RODA og de ældre nationale ordmærker RODA, RODA I, RODA II og BODEGAS RODA – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 71, 72 og 82)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. januar 2006 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 263/2005-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Bodegas Roda, SA og Castell del Remei, SL.

Oplysninger vedrørende sagen:

Ansøger om EF-varemærket:

Castell del Remei, SL

Det omhandlede EF-varemærke:

Figurmærket Castell del Remei ODA for varer i klasse 29, 30 og 33 – ansøgning nr. 2325256

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Bodegas Roda, SA

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Det internationale ordmærke RODA, det spanske ordmærke RODA (nr. 1757553), RODA I (nr. 2006616), RODA II (nr. 2006615) og BODEGAS RODA (nr. 137050), for varer i klasse 33 og forretningskendetegnet BODEGAS RODA, SA for fremstilling og dyrkning af vine

Indsigelsesafdelingens afgørelse:

Indsigelsen forkastes

Appelkammerets afgørelse:

Afslag på klagen


Konklusion

 

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

 

Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Top