Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0255

Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 2. april 2009.
Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Retspleje - begæring om genoptagelse - begæring vedrørende en kendelse afsagt i henhold til procesreglementets artikel 119 - betingelser - appel - ny faktisk omstændighed - afvisning.
Sag C-255/06 P-REV.

European Court Reports 2009 I-00053*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:212

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. april 2009 –
Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret mod
Rådet og Kommissionen

(Sag C-255/06 P-REV)

»Retspleje – begæring om genoptagelse – begæring vedrørende en kendelse afsagt i henhold til procesreglementets artikel 119 – betingelser – appel – ny faktisk omstændighed – afvisning«

1.                     Retspleje – genoptagelse – begæring vedrørende en kendelse, der har afvist en appel, idet det var åbenbart, at den delvis ikke kunne antages til realitetsbehandling, delvis var ugrundet – formaliteten (statutten for Domstolen, art. 44; Domstolens procesreglement, art. 119) (jf. præmis 15)

2.                     Retspleje – genoptagelse – formalitetsbetingelser med hensyn til begæringen – ny faktisk omstændighed – begreb (statutten for Domstolen, art. 44; Domstolens procesreglement, art. 119) (jf. præmis 16, 19 og 20)

3.                     Retspleje – genoptagelse – formalitetsbetingelser med hensyn til begæringen (Domstolens procesreglement, art. 98 og art. 99, stk. 1) (jf. præmis 22-24 og 26)

Angående

Begæring om genoptagelse af kendelse afsagt af Domstolen (Anden Afdeling) den 5. juli 2007 i sag C-255/06 P – appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 30. marts 2006 afvist, idet det var åbenbart, at den delvis ikke kunne antages til realitetsbehandling, delvis var ugrundet.

Konklusion

1)

Begæringen om genoptagelse indgivet af Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tages ikke til følge.

2)

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ betaler sagens omkostninger.

Top