EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0491

Rettens dom (Tredje Afdeling) af 16. maj 2007.
Merant GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
Sag T-491/04.

European Court Reports 2007 II-00045*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:141

Rettens dom (Tredje Afdeling) af 16. maj 2007 – Merant mod KHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)

(sag T-491/04)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om FOCUS som EF-ordmærke – det ældre nationale figurmærke MICRO FOCUS – risiko for forveksling – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 47-65)

Angående

Sag anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. oktober 2004 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 542/2002-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Merant GmbH og Focus Magazin Verlag GmbH.

Oplysninger vedrørende sagen:

Ansøger om EF-varemærket:

Focus Magazin Verlag GmbH

EF-varemærket, der søges registreret:

Ordmærket FOCUS for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 og 42 – ansøgning nr. 453720

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Merant GmbH

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:

Det internationale figurmærke MICRO FOCUS for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 41 og 42

Indsigelsesafdelingens afgørelse:

Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse:

Focus Magazin Verlag GmbH’s klage imødekommet og Merant GmbH’s klage afslået


Konklusion

 

Afgørelse truffet den 18. oktober 2004 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 542/2002-2) annulleres.

 

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af sagsøgeren, Merant GmbH, afholdte omkostninger.

 

Intervenienten, Focus Magazin Verlag GbmH, bærer sine egne omkostninger.

Top