EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0200

Dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 14. december 2005.
Regione autonoma della Sardegna mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Statsstøtte - foranstaltninger fra de italienske myndigheders side, som har til formål at erstatte tab forårsaget af kreatursygen kataralsk feber hos får (blue tongue) - retningslinjer vedrørende statsstøtte i landbrugssektoren.
Sag T-200/04.

European Court Reports 2005 II-00034*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:460

Rettens dom (Anden Afdeling) af 14. december 2005 − Regione autonoma della Sardegna mod Kommissionen

(sag T-200/04)

»Statsstøtte – foranstaltninger fra de italienske myndigheders side, som har til formål at erstatte tab forårsaget af kreatursygen kataralsk feber hos får (blue tongue) – retningslinjer vedrørende statsstøtte i landbrugssektoren«

1.                     Statsstøtte – forbud – undtagelser – tildeling af støtte, der skal erstatte tab på landbrugsproduktion – støtte til virksomheder eller forarbejdningskooperativer, som har til formål at erstatte tab forårsaget af dyresygdomme – støtte til kooperativer, der fremstiller ost – ikke omfattet (Kommissionens meddelelse 2000/C 28/02, nr. 11) (jf. præmis 46-49)

2.                     Statsstøtte – Kommissionens undersøgelse – ingen bemærkninger fra de interesserede parter – ingen indflydelse på gyldigheden af Kommissionens beslutning – forpligtelse til af egen drift at undersøge forhold, som ikke udtrykkeligt er anført – foreligger ikke (art. 88, stk. 2, EF) (jf. præmis 50-58 og 70)

3.                     Statsstøtte – Kommissionens undersøgelse – samlet undersøgelse af en støtteordning – tilladt – Kommissionens valg under udøvelse af dens vide skønsbeføjelse om at forbyde en støtteordning frem for at godkende den med forbehold af eventuelle kontrolforanstaltninger, der skal træffes af de nationale myndigheder ved hver eneste anvendelse af ordningen – Kommissionens ulovlige indgriben i kontrolmekanismer fastsat i national ret for anvendelsen af den pågældende støtteordning – foreligger ikke (jf. præmis 59-61)

4.                     Statsstøtte – kommissionsbeslutning om en støtteordnings uforenelighed med fællesmarkedet – begrundelsespligt – nødvendige angivelser (art. 253 EF) (jf. præmis 63 og 64)

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2004) 471 endelig udg. af 16. marts 2004 om den støtteordning, Italien planlægger at indføre til fordel for salgs- og forarbejdningskooperativer, for at erstatte tab forårsaget af kreatursygen kataralsk feber hos får (blue tongue) (artikel 5 i regionen Sardiniens lov nr. 22 af 17. november 2000).

Konklusion

 

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

 

Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Top