EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CO0361

Kendelse afsagt af Domstolens Anden Afdeling den 25. maj 1998.
Rouhollah Nour mod Burgenländische Gebietskrankenkasse.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: ASVG-Landesberufungskommission für das Burgenland - Østrig.
Præjudiciel forelæggelse - Domstolens ikke kompetent.
Sag C-361/97.

European Court Reports 1998 I-03101

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:250

61997O0361

Kendelse afsagt af Domstolens Anden Afdeling den 25. maj 1998. - Rouhollah Nour mod Burgenländische Gebietskrankenkasse. - Anmodning om præjudiciel afgørelse: ASVG-Landesberufungskommission für das Burgenland - Autriche. - Præjudiciel forelæggelse - Domstolens ikke kompetent. - Sag C-361/97.

Samling af Afgørelser 1998 side I-03101


Sammendrag

Nøgleord


Praejudicielle spoergsmaal - Domstolens kompetence - graenser - spoergsmaal, som er aabenbart irrelevante, og hypotetiske spoergsmaal, som er forelagt i en sammenhaeng, der udelukker en hensigtsmaessig besvarelse - spoergsmaal, som er uden forbindelse med hovedsagens genstand - Domstolen ikke kompetent

(EF-traktaten, art. 177)

Sammendrag


Domstolen kan ikke traeffe afgoerelse vedroerende et praejudicielt spoergsmaal, naar det klart fremgaar, at den fortolkning, som den nationale ret oensker af en faellesskabsbestemmelse, savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller med dennes genstand, eller naar problemet er af hypotetisk karakter, og Domstolen ikke raader over de faktiske og retlige oplysninger, som er noedvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de forelagte spoergsmaal.

Dette er tilfaeldet, naar de praejudicielle spoergsmaal vedroerer fortolkningen af faellesskabsrettens almindelige principper, men ikke har nogen forbindelse med hovedsagens genstand.

Top