EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0405(04)

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 2022/C 150/07

C/2022/2102

EUT C 150 af 5.4.2022, p. 57–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 150/57


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

(2022/C 150/07)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (1), senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ANSØGNING OM ÆNDRING AF PRODUKTSPECIFIKATION

»Sicilia«

PDO-IT-A0801-AM03

Ansøgningsdato: 4.7.2017

1.   Regler, der finder anvendelse på ændringen

Artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 — Væsentlig ændring

2.   Beskrivelse af og begrundelse for ændringen

2.1.   Beskrivelse af vinene

a)

For så vidt angår de typer, der allerede er omfattet af specifikationen, skal der også udarbejdes følgende versioner:

Bianco med benævnelserne Passito, Superiore og Riserva

Rosso med benævnelsen Passito

Inzolia med benævnelserne Vendemmia Tardiva [sen høst], Superiore og Riserva

Grillo med benævnelserne Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore og Riserva samt Grillo Spumante

Chardonnay med benævnelserne Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore og Riserva samt Chardonnay Spumante

Catarratto med benævnelserne Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore og Riserva samt Catarratto Spumante

Carricante Spumante

Fiano med benævnelsen Riserva

Viognier med benævnelsen Riserva

Sauvignon med benævnelsen Riserva

Pinot Grigio Spumante

Nero d’Avola med benævnelserne Vendemmia Tardiva, Passito og Riserva, Nero d’Avola Rosato og Nero d’Avola Spumante

Perricone med benævnelsen Vendemmia Tardiva og Perricone Rosato

Frappato Rosato og Frappato Spumante

Nerello Mascalese Rosato og Nerello Mascalese Spumante

Cabernet Franc Rosato

Merlot med benævnelsen Riserva og Merlot Rosato

Cabernet Sauvignon med benævnelsen Riserva og Cabernet Sauvignon Rosato

Syrah med benævnelserne Vendemmia Tardiva, Passito og Riserva samt Syrah Rosato

Pinot Nero med benævnelsen Riserva, Pinot Nero Rosato og Pinot Nero Spumante.

b)

Der medtages nye typer med angivelse af druesorterne Moscato, Vermentino, Zibibbo, Petit Verdot og Sangiovese og i forskellige versioner:

Moscato Bianco, herunder med benævnelserne Vendemmia Tardiva og Passito og Moscato Bianco Spumante

Vermentino

Zibibbo, herunder Zibibbo Spumante

Petit Verdot, herunder med benævnelsen Riserva

Sangiovese, herunder Sangiovese Rosato.

c)

Der medtages nye typer med angivelse af to druesorter af samme farve som dem, der allerede anvendes i enkeltsorterne, med undtagelse af aromatiske sorter.

Den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« repræsenterer hele vindyrkningsområdet i regionen, og målet er at lægge vægt på al vinproduktion, navnlig hjemmehørende druesorter, begyndende med den hjemmehørende Zibibbo, samt den produktion af national interesse, der allerede er udbredt, f.eks. Moscato-sorter, der allerede anvendes som hoveddruesorter i kombinationen af sorter til Spumante Bianco, enten alene eller i kombination med andre sorter på op til 50 %. Typerne med de nye sortsbetegnelser Vermentino, Petit Verdot og Sangiovese, som er af stor produktiv og kommerciel interesse, indgår også. Denne beslutning er truffet efter intensive undersøgelser i årenes løb, der omfatter en lang række druesorter, der er egnede til dyrkning i regionen Sicilien. Takket være det kvalitetsniveau, som disse vine har opnået, de erhvervsdrivendes færdigheder og fornyelsen af teknologier, er disse sorter blevet tillagt yderligere værdi i tilknytning til den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia«, hvilket gør det muligt at sætte en lang række produkter på markedet inden for de forskellige omfattede kategorier.

Denne ændring vedrører afsnit 1.4 i enhedsdokumentet og artikel 1, 2 og 6 i produktspecifikationen.

2.2.   Beskrivelse af vinene

a)

Beskrivelsen af vinene er præciseret og forenklet, og den er organiseret efter vinkategori frem for vintype. Beskrivelsen af vinene er også blevet mere detaljeret, og der tilføjes en generel erklæring om, at hvis de relevante afsnit ikke indeholder tal, er værdierne pr. definition i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i den relevante lovgivning.

Enhedsdokumentet kan forenkles ved at beskrive de nyindførte vines egenskaber, ændre de beskrivende parametre for en række af de typer, der allerede indgår, og omorganisere teksten efter vinkategori, og der kan gives en klarere og mere præcis beskrivelse af egenskaberne ved vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia«.

Ændringen berører afsnit 1.4 i enhedsdokumentet.

b)

Artikel 6, stk. 3, i produktspecifikationen om ministeriets beføjelse til at udstede et dekret om ændring af det totale syreindhold og det sukkerfrie minimumsekstrakt udgår.

Denne ændring er nødvendig, da bestemmelsen ikke længere er i overensstemmelse med EU’s regler om ændring af specifikationer.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

2.3.   Flerdruevine

Listen over typer af flerdruevine med de forskellige kombinationer af druesorter udgår.

Det præciseres i stedet, at den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« også kan anvendes for vine med angivelse af to druesorter af samme farve som dem, der allerede er anført i artikel (1) i produktspecifikationen (hvor de druesorter, der anvendes til enkeltsorterne, er anført).

Det blev tilrådet at omformulere teksten for at gøre den mere præcis og undgå at opregne alle de forskellige typer, der stammer fra de mange kombinationer af druesorter, og i stedet henvise til, at de druesorter, der er tilladt for enkeltsorter, kan kombineres.

Denne ændring vedrører artikel 1 og 2 i produktspecifikationen og påvirker ikke enhedsdokumentet.

2.4.   Sortsgrundlag for Bianco- [hvid], Rosso- [rød], Rosato- [rosé] og Spumante Bianco- [mousserende hvid] vine

Følgende druesorter føjes til kombinationen af druesorter, som skal udgøre 50 % af vinen:

Chardonnay for Bianco-typerne

Syrah for Rosso- og Rosato-typerne

Nerello Mascalese for Spumante Bianco-typen.

Efter en længere testfase er den vigtigste kombination af sorter opnået for de nævnte typer med inddragelsen af de tre ovennævnte sorter, som dyrkes vidt og bredt i hele regionen (mere end 11 000 ha) og allerede anvendes til fremstilling af vine med en enkelt sort.

Denne ændring vedrører artikel 2 i produktspecifikationen og påvirker ikke enhedsdokumentet.

2.5.   Primære druesorter

De nye druesorter Petit Verdot, Vermentino og Sangiovese indgår i de vigtigste druesorter til vinfremstilling.

Optagelsen af disse druesorter sker efter en intensiv afprøvning i årenes løb, der omfatter en bred vifte af druesorter, der er egnede til dyrkning i regionen Sicilien, og som allerede kan anvendes i kombinationer af druesorter som en del af sortsgrundlaget på 50 % for hvid-, rød- og rosévine uden angivelse af druesorten. Det er derfor hensigten at gøre disse sorter mere synlige, også i enkeltdruevine og flerdruevine.

Ændringen berører afsnit 1.7 i enhedsdokumentet.

2.6.   Standarder for vindyrkning

a)

De maksimale udbytter og alkoholindholdet for de nye typer, der er nævnt i artikel 1, føjes til tabellen i artikel 4, stk. 5, i produktspecifikationen.

Tabellen justeres for at tage hensyn til ændringsforslagene til artikel 1.

Ændringen berører afsnit 1.5.2 i enhedsdokumentet (maksimale udbytter).

b)

Tabellen i litra a) ændres for at afspejle stigningen i udbytte fra typen »Sicilia« Grillo (fra 13 til 14 tons pr. hektar), typen »Sicilia« Nero d’Avola (fra 12 til 14 tons pr. hektar) og typen Nero d’Avola Spumante (fra 13 til 14 tons pr. hektar).

Selv om forøgelsen af hektarudbyttet er mindre end 10 %, er den nødvendig for at tilpasse produktionen til den faktiske kapacitet på de eksisterende vindyrkningsarealer. Den inddrager de udbytter, der er opnået i området, på grundlag af resultaterne af de undersøgelser, der er udført i forbindelse med dyrkningsteknikker og variationer i vejrforholdene, og sikrer, at kvalitetsniveauet forbliver det samme.

Ændringen berører afsnit 1.5.2 i enhedsdokumentet (maksimale udbytter).

c)

Det fremgår af produktspecifikationens artikel 4, stk. 5, at der for så vidt angår den maksimale produktion pr. hektar og det naturlige minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen i druerne for vinene Bianco, Rosso, Rosato og Spumante fra den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« skal henvises til de grænseværdier, der er fastsat i produktspecifikationen for hver af de anvendte sorter.

Afsnittet skal tilføjes efter tabellen for at gøre det lettere at fortolke produktspecifikationen.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

d)

Der indsættes fire stykker, hvoraf det fremgår, at regionen efter anmodning fra beskyttelsessammenslutningen og efter høring af erhvervsorganisationerne kan: fastlægge produktionsstyringsforanstaltninger med hensyn til druernes forskellige anvendelser/formål justere den maksimumsgrænse for druer pr. hektar, der skal anvendes reducere de tilladte drue- og vinudbytter øge det maksimale hektarudbytte, der kan udtages til høstreserven, med højst 20 %.

Foranstaltningerne vedrørende produktionsforvaltningen henhører under årlige foranstaltninger til forvaltning af produktionen under vejr- og markedsforhold i overensstemmelse med gældende national lovgivning (artikel 35 og 39 i lov nr. 238/2016). Formålet med denne ændring er ikke at opnå en definitiv forøgelse af udbyttet af druer og vin pr. hektar. I år med gunstige vejrforhold skal et eventuelt overskydende udbytte af druer på op til 20 % anvendes til fremstilling af vine med den pågældende betegnelse (som det allerede er tilladt i henhold til den gældende produktspecifikation), forudsat at de berørte producenter anmoder herom, og at regionen træffer afgørelse herom efter en undersøgelse af vejrforholdene, de tekniske produktionsbetingelser og druekvalitetsforholdene. Under alle omstændigheder skal denne produktion (højst 20 %) i henhold til ovennævnte nationale lovgivning betragtes som en »høstreserve« beregnet på senere brug afhængigt af efterspørgslen på markedet.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

2.7.   Normer for vinfremstilling — tørring af druer og udbytte

a)

Metoderne til tørring af druerne beskrives for typerne med de traditionelle benævnelser »Passito« og »Vendemmia Tardiva«. Affugtningssystemer, der indebærer brug af varme, er blevet udelukket.

Den måde, druetyperne Passito og Vendemmia Tardiva tørres på, lovreguleres for at skabe klarhed for de erhvervsdrivende.

Ændringen vedrører produktspecifikationens artikel 5 og afsnit 1.5 i enhedsdokumentet.

b)

Tabellen over udbytterne suppleres, og det maksimale vinudbytte (hl/ha) forhøjes for følgende typer: Grillo, herunder Riserva, Grillo Spumante, Nero d’Avola, herunder Riserva, Nero d’Avola Rosato og Nero d’Avola Spumante.

Tabellen justeres for at tage hensyn til ændringsforslagene til artikel 1. Det maksimale vinudbytte pr. hektar for druesorterne Grillo og Nero d’Avola er knyttet til det øgede hektarudbytte for disse sorter.

Denne ændring vedrører artikel 5 i produktspecifikationen.

2.8.   Vinfremstillingsmetoder — forarbejdning til mousserende vin

Der tilføjes metoder til forarbejdning af Spumante-typen. Det præciseres, at denne type kun må fremstilles ved naturlig gæring ved hjælp af Charmat-metoden eller den traditionelle metode med eftergæring i flasken. Sidstnævnte metode vedrører kun typerne Bianco og Rosato [rosé].

Da der er tale om vin med en registreret oprindelsesbetegnelse, er formålet at fremhæve produktets kvalitet ved at angive produktionsmetoden.

Henvisningen til disse særlige ønologiske fremgangsmåder vedrører afsnit 1.5 i enhedsdokumentet.

2.9.   Aftapning inden for det afgrænsede geografiske område

Der tilføjes krav om aftapning i produktionsområdet, der svarer til hele det administrative område for regionen Sicilien.

Formålet med denne bestemmelse er i overensstemmelse med EU-lovgivningen at værne om kvaliteten og omdømmet af vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia«, garantere deres oprindelse og sikre, at den relevante kontrol er effektiv og rettidig. Der opnås bedre sikkerhed for, at disse betingelser opfyldes, hvis aftapningen finder sted i området, da anvendelsen og overholdelsen af alle tekniske bestemmelser vedrørende transport og aftapning overlades til bedrifter i produktionsområdet. Den kontrolordning, der anvendes af det ansvarlige organ, og som de erhvervsdrivende er underlagt i alle faser af produktionen, er desuden mere effektiv i det afgrænsede område.

I overensstemmelse med den samme EU-lovgivning og specifikke nationale lovgivning kan der for at beskytte etablerede rettigheder gives individuelle tilladelser til enkeltpersoner eller virksomheder, der traditionelt har aftappet vinene uden for det afgrænsede produktionsområde, samtidig med at det sikres, at der kun er et begrænset antal aftapningsvirksomheder uden for området, så det ansvarlige organ kan planlægge sine inspektioner på effektiv vis, herunder i samarbejde med kontrolmyndighederne i andre lande, i overensstemmelse med gældende EU-regler.

Ændringen vedrører produktspecifikationens artikel 5 og afsnit 1.9 i enhedsdokumentet.

2.10.   Mærkning og præsentation

a)

Den nationale referencelovgivning ajourføres med hensyn til anvendelse af yderligere stednavne til angivelse af »Vigne« [vinmarker].

Der er tale om en formel ændring, som skyldes, at der er vedtaget ny national lovgivning på området (lov nr. 238 af 12. december 2016 om regler for vindyrkning og produktion af og handel med vin).

b)

Der tilføjes et afsnit om forbud mod at anvende synonymer for druesorten Zibibbo for vine med betegnelsen »Sicilia« Zibibbo og »Sicilia« Zibibbo Spumante.

Formålet er at give betegnelsen Zibibbo mere beskyttelse end dens synonymer, såsom Moscato.

Ændringen berører afsnit 1.9 i enhedsdokumentet.

2.11.   Emballering

Der kan anvendes beholdere beregnet til fødevarer med et rumindhold på mellem 2 og 6 liter, undtagen for typerne Riserva, Vendemmia Tardiva, Superiore, Passito, Vigna og Spumante.

At give producenterne større frihed med hensyn til anvendelsen af beholdere og forseglingsmetoder, herunder innovative metoder, med henblik på at give dem flere muligheder for at opfylde forbrugernes behov og dermed forbedre mulighederne for at markedsføre produkter med kontrollerede oprindelsesbetegnelser på de forskellige markeder i EU og internationalt.

Ændringen berører afsnit 1.9 i enhedsdokumentet.

2.12.   Tilknytning til det geografiske område

Tilknytningen til det geografiske område omformuleres i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning for at tage hensyn til de omfattede produktkategorier.

Ændringen berører afsnit 1.8 i enhedsdokumentet.

2.13.   Henvisninger til kontrolorganet

Formel ændring. Den nationale referencelovgivning vedrørende overvågning og navnet på kontrolorganet ajourføres kontrolorganets certificerede e-mailadresse tilføjes.

Ajourføringen er nødvendig, fordi kontrolorganets navn ændres, og på grund af den nye nationale lovgivning om vindyrkning og produktion af og handel med vin.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktets betegnelse

Sicilia

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vine

4.

Mousserende vin

5.

Mousserende kvalitetsvin

6.

Aromatisk mousserende kvalitetsvin

15.

Vin af delvis tørrede druer

16.

Vin af overmodne druer

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Kategori vin (1) — »Sicilia« Bianco, herunder med angivelse af en hvid druesort

Hvidvinene med »Sicilia« BOB, herunder Passito, Vendemmia Tardiva, Superiore og Riserva, fremstilles af de mest repræsentative sorter i produktionsområdet, f.eks. Inzolia, Catarratto, Grillo, Grecanico og Chardonnay, enten alene eller kombineret, og hvoraf de tegner sig for mindst 50 % af totalen. For at få størst mulig udbytte af denne produktion anvendes disse druesorter, herunder sorterne Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viognier, Müller Thurgau, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Moscato Bianco, Vermentino og Zibibbo, til at fremstille enkeltdrue- og flerdruevine, og de repræsenterer den brede vifte af druesorter, der gror på Sicilien.

Farven på disse vine varierer fra strågul til gylden af varierende intensitet, eventuelt med et strejf af lysegrøn. For Pinot Grigio kan farven også være lyserød af varierende intensitet eller kobberfarvet. Aromaen er generelt fin, elegant, behagelig, intens, karakteristisk og frugtagtig med en lang eftersmag, til tider med en let blomsteragtig eller aromatisk duft.

Med hensyn til smag er vinene afbalancerede, karakteristiske, aromatiske, harmoniske, fyldige og behagelige med et sukkerindhold, der varierer fra tør til halvtør.

Det totale minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen varierer fra 11,50 % for basistyperne til 12 % for Superiore-vinene og op til 12,50 % for Riserva-vinene, mens minimum er 13 % for Passito- og Vendemmia Tardiva-vine.

De analyseparametre, der ikke fremgår af nedenstående tabel, overholder de grænseværdier, der er fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

Kategori: Vin (1) — »Sicilia« Rosso, herunder med angivelse af en sort druesort

Rødvinene med »Sicilia« BOB, herunder Passito, Vendemmia Tardiva, Superiore og Riserva, og rosévinene fremstilles af de mest repræsentative sorter i produktionsområdet, f.eks. Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese, Perricone og Syrah, enten alene eller kombineret, og hvoraf de tegner sig for mindst 50 % af totalen. For at opnå størst mulig værdi af denne produktion anvendes disse druesorter samt sorterne Nerello Cappuccio, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Nero, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot og Sangiovese til at fremstille enkeltdrue- og flerdruevine, og de er blot eksempler på mange forskellige druesorter, der vokser på Sicilien.

Vinenes farve varierer fra rød til rubinrød i retning af granatrød, hvis de lagres, som det er tilfældet for Riserva, til lyserød af varierende intensitet, nogle gange med nuancer af kobber i rosévinene.

Aromaen er typisk for de anvendte druesorter. Smagen er tør til halvtør og kan være sød for Passito- og Vendemmia Tardiva-vine.

Det totale minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen varierer fra 12 % for de røde og rosé basistyper og for vine med angivelse af druesorten til 13 % for nogle af Riserva-vinene, f.eks. Nero d’Avola, og mindst 13 % for Passito- og Vendemmia Tardiva-vine. Minimumsekstrakter varierer fra 22 g/l for rødvin til 24 g/l for Nero d’Avola.

De analyseparametre, der ikke fremgår af nedenstående tabel, overholder de grænseværdier, der er fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4,5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

Kategorier: Mousserende vin (4), mousserende kvalitetsvin (5) og aromatisk mousserende kvalitetsvin (6)

De mousserende vine i de forskellige kategorier har en strågul farve af varierende intensitet hos de hvide og en lyserød farve af varierende intensitet hos de rosé kombineret med fine bobler, blomster- eller frugtagtige noter og friskhed. De er aromatiske, specielt hvis de er fremstillet af druesorter som f.eks. Zibibbo og Moscato. De anvendte druesorter omfatter både hjemmehørende og internationale hvide druesorter eller sorte druesorter, der omdannes til hvid- eller rosévine gennem gæring af skindene. Charmat-processen anvendes og for de grundlæggende hvide typer og rosétyper også den traditionelle metode.

De anvendte druesorter er de mest repræsentative i produktionsområdet, f.eks. Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Pinot Grigio, Moscato, Zibibbo, Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese og Pinot Nero, som anvendes enten i kombination med hinanden eller alene i enkeltdruevine for at opnå størst mulig værdi af produktionen af disse sorter ved at angive dem på etiketten. Aromaen er typisk for de anvendte druesorter. Smagen varierer fra brut nature til ekstra tør og sød for Moscato og Zibibbo Spumante. Minimalt totalt alkoholindhold i volumen: 10,50 % for Moscato og Zibibbo Spumante, 11,50 % for alle andre typer bortset fra typer, der fremstilles ved hjælp af den traditionelle metode, som skal have et alkoholindhold på mindst 12 %. Minimalt indhold af sukkerfrit ekstrakt: 15 g/l.

De analyseparametre, der ikke fremgår af nedenstående tabel, overholder de grænseværdier, der er fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

5 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

Kategorier: Vin af tørrede druer (15) og vin af overmodne druer (16)

Vine i disse kategorier har en smag, der varierer fra tør til sød, og en farve, der varierer fra strågul til gylden eller, hvis de er fremstillet af sorte druer, rubinrød hen imod granatrød. De har en langvarig, men delikat aroma, især når de er fremstillet af aromatiske sorter som f.eks. Moscato og Zibibbo, med en god balance mellem syrlighed og sødme, og frugt- eller blomsteragtige noter afhængigt af de anvendte druesorter. Efter høsten tørres druerne på måtter eller net eller i kasser eller særlige beholdere, der er anbragt i egnede miljøer, eller de efterlades på stokkene til modning. Dette fører til en god ophobning af sukker og koncentration af ekstrakter, og de fremstillede vine har et minimumsindhold af sukkerekstrakter på 28 g/l for Passito Bianco og 32 g/l for Passito Rosso. Det totale minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen er 16 % for Passito Bianco, heraf 11 % virkelig alkohol, mens det er 17 % for Passito Rosso, heraf 12 % virkelig alkohol.

De analyseparametre, der ikke fremgår af nedenstående tabel, overholder de grænseværdier, der er fastsat i national lovgivning og i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt totalt syreindhold

4 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

5.   Vinfremstillingsmetoder

a.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

Metoder til forarbejdning til mousserende vin

Særlig ønologisk fremgangsmåde

Spumantetypen kun må fremstilles ved naturlig gæring ved hjælp af Charmat-metoden eller den traditionelle metode med eftergæring i flasken. Sidstnævnte metode anvendes kun for typerne Bianco og Rosato/Rosé.

Tørring af druerne

Særlig ønologisk fremgangsmåde

Typerne Vendemmia Tardiva og Passito fremstilles ved at lade druerne tørre på planten eller, efter høsten, ved at lægge dem på måtter, skærme, kasser eller særlige beholdere på passende steder. Dette kan gøres ved hjælp af miljøkonditioneringsanlæg, forudsat at de køres ved temperaturer svarende til dem, der findes i traditionelle tørringsprocesser, med undtagelse af affugtningssystemer, der bruger varme i driften.

b.   Maksimale udbytter

»Sicilia« Bianco, herunder Riserva, og »Sicilia« med angivelse af en hvid druesort, herunder Riserva

13 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Spumante Bianco, herunder med angivelse af en hvid druesort

13 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Grillo, herunder Spumante og Riserva, og »Sicilia« Nero d’Avola, herunder Riserva, Rosato og Spumante

14 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Spumante med angivelse af druesorterne Frappato, Nerello Mascalese og Pinot Nero

13 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Bianco Superiore og med angivelse af en hvid druesort med benævnelsen »Superiore«

10 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Rosso, Rosato og Riserva, herunder med angivelse af en hvid druesort

12 000 kg druer pr. hektar

»Sicilia« Bianco og Rosso med benævnelsen »Passito« eller »Vendemmia Tardiva«, herunder med angivelse af en hvid eller sort druesort

8 000 kg druer pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Produktionsområdet for druer til fremstilling af vin med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« omfatter hele det administrative område for regionen Sicilien.

7.   Primær(e) druesort(er)

 

Vermentino B.

 

Zibibbo B.

 

Alicante N.

 

Frappato N.

 

Müller Thurgau B.

 

Nerello Cappuccio N.

 

Perricone N.

 

Pinot Nero N.

 

Sangiovese N.

 

Sauvignon B.

 

Syrah N.

 

Viognier B.

 

Cabernet Franc N. — Cabernet

 

Cabernet Sauvignon N. — Cabernet

 

Calabrese N. — Nero d’Avola N.

 

Carignano N.

 

Carricante B.

 

Ansonica B. — Inzolia

 

Petit Verdot N

 

Merlot N.

 

Mondeuse N.

 

Moscato Bianco B. — Moscato

 

Nerello Mascalese N.

 

Nocera N.

 

Grecanico Dorato B. — Grecanico

 

Grillo B.

 

Catarratto Bianco Comune B. — Catarratto

 

Catarratto Bianco Lucido B. — Catarratto

 

Chardonnay B.

 

Damaschino B.

 

Fiano B.

 

Pinot Grigio — Pinot

8.   Tilknytning til det geografiske område

Tilknytning til området

Det afgrænsede geografiske område består af hele det samlede administrative område for regionen Sicilien.

Sicilien er en region med en af verdens ældste vindyrkningstraditioner, hvilket er dokumenteret af arkæologiske fund og af de mange græske og latinske litterære kilder, der nævner de berømte sicilianske vine. Handlen med olie og vin, som går helt tilbage til fønikernes tid (9.-4. århundrede f.Kr.), er dokumenteret gennem fund af amforaer, der blev anvendt til transport, og andre typer keramik. Vindyrkningsarealernes store udbredelse kunne ses under den græske bosættelse i området (det 8.-3. århundrede f.Kr.), hvor grækerne indførte en række druesorter som f.eks. Grecanico, der stadig dyrkes i dag. Det er bekræftet, at der fandtes siciliansk vin i romertiden (3. århundrede f.Kr. - 5. århundrede e.Kr.), især på Cæsars tid i Gallien.

Selv om det ifølge Koranen var forbudt at drikke alkohol, blev der dyrket spisedruer under de islamiske herskere (827-1061), og druesorten »Zebib« (i dag Zibibbo eller Moscato di Alessandria) blev indført på øen Pantelleria efter at være blevet transporteret fra Cap Zebib i Afrika, der ligger over for Pantelleria.

Tilknytningen mellem det afgrænsede geografiske område og den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« er baseret på områdets særlige jordbund, klima og landskab.

Den nordlige del er bjergrig, og de centrale, sydlige og sydvestlige dele har bakkelandskaber. Den sydøstlige del af området er et typisk plateau, og det østlige Sicilien er vulkansk. De lavtliggende områder ligger primært langs kysten.

De fleste vinmarker findes imidlertid i de bakkede områder, som med hensyn til eksponering og beliggenhed er særligt egnede til at dyrke vin, dvs. meget solrige landskaber med tilstrækkelig vind, som giver planterne optimale vækstbetingelser og sikrer, at druerne er sunde, så der kan fremstilles vine af høj kvalitet. Middelhavsklimaet, som er solrigt med varme, tørre somre og lidt blæsende vejr, gør det muligt at modne druerne virkelig godt og fremmer ophobningen af sukker og koncentrationen af ekstrakter, idet de varierende temperaturintervaller og jordbundens rige mineralkvalitet giver noter af friskhed og syrlighed. Alle disse faktorer bidrager til, at de vine, der fremstilles i de forskellige kategorier, altid er intense, men afbalancerede og harmoniske.

Vækstmetoderne er primært traditionelle og ikke særligt ekspansive, og de varierer i de forskellige vindyrkningsområder på øen fra den traditionelle metode »alberello« [buskbeskæring], som stadig anvendes i kystområderne i provinsen Trapani, til den mere almindelige metode med lave espalierer, hvor der bruges permanente eller udskiftelige kordoner, eller ekspansive metoder, som anvendes i en række frugtbare dale midt på øen.

Det store område for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« betyder, at der kan produceres vine af både hjemmehørende og ikkehjemmehørende eller internationale druesorter, således at der kan tilbydes en lang række produkter i de omfattede vinkategorier.

Kategori: Vin (1)

Denne kategori dækker en lang række vintyper:

rødvine, rosévine og hvidvine, herunder Passito, Vendemmia Tardiva og Riserva. De anvendte druesorter omfatter både de prisbelønnede hjemmehørende sorter som f.eks. Inzolia, Catarratto og Grillo, hvor sidstnævnte er resultatet af en krydsning mellem sorterne Catarratto og Zibibbo, og ikkehjemmehørende sorter som f.eks. Chardonnay, Müller Thurgau og Sauvignon. Også i forbindelse med fremstilling af rødvine er vinproduktionen på Sicilien mest anerkendt for de vine, der produceres af hjemmehørende druesorter, navnlig Nero d’Avola, sammen med Frappato og Nerello Mascalese, og de ikkehjemmehørende sorter Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah. Den ubestridte protagonist i denne nye retning er Nero d’Avola, der — selv blandet med andre sorter — kan karakterisere og frembringe den sicilianske vins originalitet, ikke kun på grund af dens farve, men også fordi den giver vinen en typisk karakter, der stammer fra Middelhavets aromaer og smage.

Med hensyn til analytiske og organoleptiske egenskaber har alle disse typer vine afbalancerede kemiske og fysiske egenskaber, der bidrager til deres afbalancerede smag. Alle typerne har behagelige, harmoniske, karakteristiske og elegante aromaer — til tider med frugt-, blomster- og grøntsagsagtige noter, der er typiske for de druesorter, der anvendes til at producere dem.

Hvidvinenes farve er strågul af varierende intensitet eller dyb gul, mens rødvinene er rubinrøde af varierende intensitet eventuelt med toner af lilla hen imod granatrød med alderen. De er alle afbalancerede vine med en god struktur og et godt alkoholindhold. Vindyrkningens tusindårige historie i denne region, hvilket utallige dokumenter bekræfter, er grundlæggende bevis på den tætte forbindelse og interaktion mellem menneskelige faktorer og kvaliteten af og de særlige kendetegn ved vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia«. Netop i dette område har befolkningen i århundreder overdraget de traditionelle vinavlsmetoder og ønologiske teknikker, som er blevet forbedret og forfinet i moderne tid takket være ubestridte videnskabelige og teknologiske fremskridt. Det har gjort det muligt for vine med »Sicilia« BOB at opbygge deres omdømme.

Mousserende vin (4), mousserende kvalitetsvin (5) og aromatisk mousserende kvalitetsvin (6)

De mousserende vine har en strågul farve af varierende intensitet i hvidvine, en lyserød farve af varierende intensitet i rosévine, også med toner af kobber hos Pinot Grigio, fine bobler, blomster- eller frugtagtige noter og friskhed, takket være jordbundens mineralrigdom, middelhavsklimaet og de store temperaturudsving. De er aromatiske, specielt hvis de er fremstillet af druesorter som f.eks. Zibibbo og Moscato. De anvendte druesorter omfatter både hjemmehørende og internationale druesorter. Charmat-processen anvendes, når druesorten er angivet på etiketten, mens den traditionelle metode til sekundær gæring på flaske også kan anvendes for typerne Bianco og Rosato.

Kategorier: Vin af tørrede druer (15) og vin af overmodne druer (16)

Middelhavsklimaet, som er solrigt med varme og tørre somre, men også luftigt med store temperaturudsving, giver en god modning af druerne og sunde druer. Efter høsten tørres druerne på måtter eller net eller i kasser eller særlige beholdere, der er anbragt i egnede miljøer, eller de efterlades på stokkene til modning. Dette fører til en god ophobning af sukker og koncentration af ekstrakter. Vinene er velsmagende, især når de er fremstillet af Moscato- og Zibibbo-sorterne. Deres smag varierer fra tør til sød, og deres farve varierer fra strågul til gylden til tider med ravfarvede toner. De har varige, men delikate aromaer med en god balance mellem syrlighed og sødme, samt frugt- eller blomsteragtige noter afhængigt af de anvendte druesorter.

9.   Andre vigtige betingelser

Aftapning inden for det afgrænsede geografiske område

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type yderligere betingelse:

Aftapning inden for det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Aftapningen skal finde sted inden for det administrative område for regionen Sicilien.

Formålet med denne bestemmelse er i overensstemmelse med EU-lovgivningen at værne om kvaliteten og omdømmet af vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia«, garantere deres oprindelse og sikre, at den relevante kontrol er effektiv og rettidig. Der opnås bedre sikkerhed for, at disse betingelser opfyldes, hvis aftapningen finder sted i området, da anvendelsen og overholdelsen af alle tekniske bestemmelser vedrørende transport og aftapning overlades til bedrifter i produktionsområdet.

Den kontrolordning, der anvendes af det ansvarlige organ, og som de erhvervsdrivende er underlagt i alle faser af produktionen, er desuden mere effektiv i det afgrænsede område.

I overensstemmelse med den samme EU-lovgivning og specifikke nationale lovgivning kan der for at beskytte etablerede rettigheder gives individuelle tilladelser til enkeltpersoner eller virksomheder, der traditionelt har aftappet vinene uden for det afgrænsede produktionsområde, samtidig med at det sikres, at der kun er et begrænset antal aftapningsvirksomheder uden for området, så det ansvarlige organ kan planlægge sine inspektioner på effektiv vis, herunder i samarbejde med kontrolmyndighederne i andre lande, i overensstemmelse med gældende EU-regler.

Mærkning — angivelse af druesort

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Det er i forbindelse med mærkning og præsentation af vintyperne »Sicilia« Zibibbo og Zibibbo Spumante forbudt at anvende officielt anerkendte synonymer for druesorten Zibibbo.

Emballering

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Sicilia« skal overgå til forbrug i glasbeholdere med et nominelt volumen på op til tre liter. Denne begrænsning udelukker traditionelle Bordeaux-, Bourgogne- og hvidvinsflasker, som kan have en kapacitet på op til 18 liter.

Der kan desuden anvendes beholdere beregnet til fødevarer med en kapacitet på ikke mindre end to og ikke mere end seks liter, undtagen for typerne Riserva, Vendemmia Tardiva, Superiore, Passito, Vigna og Spumante.

Der kan anvendes metoder til forsegling af flasker, der er godkendt i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning, med undtagelse af kapsler.

Link til produktspecifikationen

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14441


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.


Top