EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10514

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst) 2022/C 72/09

PUB/2021/821

OJ C 72, 14.2.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/10


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 72/09)

1.   

Den 3. februar 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Dassault Systemes International SAS (»DSI«, Frankrig), et helejet datterselskab af Dassault Systèmes SE (Frankrig), der kontrolleres af Groupe Industriel Marcel Dassault (Frankrig).

Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd (»SZSW«, Kina), der kontrolleres af China Aerospace Science and Technology Corporation (Kina), som kontrolleres af Folkerepublikken Kinas statsråds tilsyns- og administrationskommissionen for statsejede aktiver (Assets Supervision and Administration Commission).

joint venture-selskabet (»JV«, Kina).

DSI og SZSW erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over det nystiftede JV. Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

DSI: udvikling og markedsføring af software til styring af produkternes livscyklus (»PLM-software«) samt software til understøttende 3D design, konstruktion, modellering, simulering, datastyring og processtyring.

SZSW: udvikling og markedsføring af software til forskellige applikationer, herunder luftfarts- og rumsektoren, alene i Kina.

JV: levering af PLM-softwareprodukter og -løsninger i Kina, bl.a. udvikling af specifikke applikationer og levering af dertil knyttede tjenester på det civile område.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax nr. +32229-64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top