EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10398

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10398 – DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO) (EØS-relevant tekst) 2022/C 255/08

PUB/2022/755

OJ C 255, 4.7.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.10398 – DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 255/08)

1.   

Den 27. juni 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Vipps AS (»Vipps«, Norge)

DNB Bank ASA (»DNB«, Norge)

Sparebank 1 Betaling AS (»SB1«, Norge)

Eika VBB AS (»Eika«, Norge)

Balder Betaling AS (»Balder«, Norge)

MobilePay A/S (»MobilePay«, Danmark), der ejes og kontrolleres fuldt ud af Danske Bank A/S (»Danske Bank«, Danmark)

Pivo Wallet OY (»Pivo«, Finland), en del af OP Group, der kontrolleres af OP Osuuskunta (»OP«, Finland).

Vipps, MobilePay og Pivo sammenlægges under en ny enhed, og DNB, SB1, Eika, Balder, Danske Bank og OP erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over den nyoprettede enhed.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Vipps: udbyder af mobile betalingstjenester i Norge. Vipps tilbyder betalingstjenester, der er tilpasset en række forskellige betalingssituationer, herunder person til person-betalinger (»P2P«), betaling på stedet (»POS«), fakturaer og onlinebetalinger (e-handel)

MobilePay: udbyder af betalingstjenester i Danmark, der tilbyder mobile betalingstjenester, der er tilpasset en række forskellige betalingssituationer, herunder POS, P2P, fakturaer og e-handel

Pivo: udbyder af betalingstjenester i Finland. Pivo tilbyder betalingstjenester i forbindelse med P2P, onlinebutikker, apps og POS

DNB: bank, der driver detail- og engrosbankvirksomhed, og som er moderselskab i DNB Group og noteret på børsen i Oslo. DNB Group yder bank-, investerings-, forsikrings-, kapitalforvaltnings- og ejendomstjenester til detailkunder, erhvervskunder og den offentlige sektor

SB1: holdingselskab, der under navnet »Sparebank 1« i øjeblikket ejes af 14 uafhængige norske banker, som samarbejder på en fælles platform og under et fælles varemærke

Eika: holdingselskab, der er en del af Eika Alliance, en alliance, der i øjeblikket består af 63 uafhængige norske banker

Balder: holdingselskab, der i øjeblikket ejes af 13 uafhængige norske banker

Danske Bank: nordisk virksomhed, der leverer finansielle tjenesteydelser, og som er etableret i Danmark. Danske Bank er en bank, der driver detail- og engrosbankvirksomhed, og som tilbyder pensionsordninger, livsforsikring, realkreditfinansiering, kapitalforvaltning, mæglervirksomhed, ejendomstjenester og leasing til detailkunder, erhvervskunder og den offentlige sektor

OP: centralt andelsselskab i en finsk koncern, der leverer finansielle tjenesteydelser. OP består af 118 OP-andelsbanker og det centrale andelsselskab, som de ejer, herunder dets datterselskaber og tilknyttede enheder. OP leverer bank-, investerings-, forsikrings-, kapitalforvaltnings- og ejendomstjenester til detail- og erhvervskunder.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10398 - DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


Top