EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2022 om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det nordlige Stillehav (12617/2021 — C9-0420/2021 — 2021/0184(NLE))

OJ C 342, 6.9.2022, p. 315–315 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 342, 6.9.2022, p. 279–279 (GA)

6.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 342/315


P9_TA(2022)0020

Konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det nordlige Stillehav: Den Europæiske Unions tiltrædelse ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2022 om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det nordlige Stillehav (12617/2021 — C9-0420/2021 — 2021/0184(NLE))

(Godkendelse)

(2022/C 342/28)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12617/2021),

der henviser til konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det nordlige Stillehav (12617/2021 ADD 1),

der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0420/2021),

der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0008/2022),

1.

godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Republikken Koreas regering som depositar for denne konvention.

Top