EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0910(01)

Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (Se listen over oplysninger, der tidligere er offentliggjort, nederst i denne ajourføring.) 2021/C 365/03

PUB/2021/694

OJ C 365, 10.9.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 365/3


Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1)

(2021/C 365/03)

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser som omhandlet i artikel 2, nr. 16, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (2) er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen i overensstemmelse med Schengengrænsekodeksens artikel 39.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres regelmæssigt.

LISTE OVER OPHOLDSTILLADELSER UDSTEDT AF MEDLEMSSTATERNE

SCHWEIZ

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 150 af 28.4.2021, s. 5.

Opholdstilladelser i henhold til artikel 2, stk. 16, litra a), i forordning (EU) 2016/399, ensartet udforming fastsat ved forordning (EF) nr. 1030/2002

Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno [opholdstilladelse] (L, B, C).

Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (L, B, C) med angivelsen »familiemedlem« for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en schweizisk statsborger.

Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (L, B, C) (opholdstilladelse) med angivelsen »familiemedlem til en EU-/EFTA-borger« for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en EU-/EFTA-borger, der udøver sin ret til fri bevægelighed.

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) med anmærkningen »Selon l’accord CH-UK du 25 février 2019«/»Gemäss Abkommen CH-UK vom 25. Februar 2019«/»Secondo l’accordo CH-UK del 25 febbraio 2019«: udstedes til statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, som er omfattet af aftalen af 25. februar 2019 mellem Det Schweiziske Forbund og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland vedrørende borgernes rettigheder efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og udløbet af anvendelsen af aftalen om fri bevægelighed for personer.

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (G) med anmærkningen »accord CH-UK 25. februar 2019«/»Abkommen CH-UK 25. februar 2019«/»accordo CH-UK 25. februar 2019«: udstedes til grænsearbejdere fra Det Forenede Kongerige Storbritannien, som ikke har bopæl i en Schengenstat, men i en stat, som er ikke er bundet af en af Schengenassocieringsaftalerne, eller i en stat, som ikke anvender alle Schengenreglerne, og som er omfattet af aftalen af 25. februar 2019 mellem Det Schweiziske Forbund og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om borgernes rettigheder efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og udløbet af anvendelsen af aftalen om fri bevægelighed for personer.

Titre de séjour Ci/Aufenthaltstitel Ci/Permesso di soggiorno Ci (opholdstilladelse for ægtefæller og børn — op til 25 år — til tjenestemænd ved internationale organisationer og medlemmer af udenlandske repræsentationer i Schweiz, som har lønnet beskæftigelse på det schweiziske arbejdsmarked), gyldig siden den 1.november 2019 (erstatter livret pour étrangers Ci).

Opholdstilladelser i henhold til den ensartede udformning, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

Livret pour étrangers L / Ausländerausweis L / Libretto per stranieri L [identitetsdokument L for udlændinge] (opholdstilladelse til kortvarigt ophold, tilladelse L, lilla);

Livret pour étrangers B / Ausländerausweis B / Libretto per stranieri B / Legitimaziun d’esters B [identitetsdokument B for udlændinge] (midlertidig opholdstilladelse af type B, udstedes på tre eller fire sprog, lysegrå);

Livret pour étrangers C / Ausländerausweis C / Libretto per stranieri C [identitetsdokument C for udlændinge] (permanent opholdstilladelse af type C, grøn);

Livret pour étrangers Ci /Ausländerausweis Ci / Libretto per stranieri Ci [identitetsdokument Ci for udlændinge] (opholdstilladelse af type Ci for ægtefæller til og børn (under 25 år) af tjenestemænd i internationale organisationer og udenlandske repræsentationer i Schweiz, der udøver indtægtsgivende virksomhed på det schweiziske arbejdsmarked (rød), gyldig indtil forfaldsdatoen;

Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères / Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten / Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri [identitetskort (opholdstilladelser) udstedt af forbundsudenrigsministeriet] (se bilag 20).

Fortegnelse over tidligere publikationer

 

EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1.

 

EUT C 77 af 5.4.2007, s. 11.

 

EUT C 153 af 6.7.2007, s. 1.

 

EUT C 164 af 18.7.2007, s. 45.

 

EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11.

 

EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14.

 

EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31.

 

EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14.

 

EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12.

 

EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13.

 

EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5.

 

EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15.

 

EUT C 198 af 22.8.2009, s. 9.

 

EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2.

 

EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15.

 

EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20.

 

EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5.

 

EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26.

 

EUT C 103 af 22.4.2010, s. 8.

 

EUT C 108 af 7.4.2011, s. 6.

 

EUT C 157 af 27.5.2011, s. 5.

 

EUT C 201 af 8.7.2011, s. 1.

 

EUT C 216 af 22.7.2011, s. 26.

 

EUT C 283 af 27.9.2011, s. 7.

 

EUT C 199 af 7.7.2012, s. 5.

 

EUT C 214 af 20.7.2012, s. 7.

 

EUT C 298 af 4.10.2012, s. 4.

 

EUT C 51 af 22.2.2013, s. 6.

 

EUT C 75 af 14.3.2013, s. 8.

 

EUT C 77 af 15.3.2014, s. 4.

 

EUT C 118 af 17.4.2014, s. 9.

 

EUT C 200 af 28.6.2014, s. 59.

 

EUT C 304 af 9.9.2014, s. 3.

 

EUT C 390 af 5.11.2014, s. 12.

 

EUT C 210 af 26.6.2015, s. 5.

 

EUT C 286 af 29.8.2015, s. 3.

 

EUT C 151 af 28.4.2016, s. 4.

 

EUT C 16 af 18.1.2017, s. 5.

 

EUT C 69 af 4.3.2017, s. 6.

 

EUT C 94 af 25.3.2017, s. 3.

 

EUT C 297 af 8.9.2017, s. 3.

 

EUT C 343 af 13.10.2017, s. 12.

 

EUT C 100 af 16.3.2018, s. 25.

 

EUT C 144 af 25.4.2018, s. 8.

 

EUT C 173 af 22.5.2018, s. 6.

 

EUT C 222 af 26.6.2018, s. 12.

 

EUT C 248 af 16.7.2018, s. 4.

 

EUT C 269 af 31.7.2018, s. 27.

 

EUT C 345 af 27.9.2018, s. 5.

 

EUT C 27 af 22.1.2019, s. 8.

 

EUT C 31 af 25.1.2019, s. 5.

 

EUT C 34 af 28.1.2019, s. 4.

 

EUT C 46 af 5.2.2019, s. 5.

 

EUT C 330 af 6.10.2020, s. 5.

 

EUT C 126 af 12.4.2021, s. 1.

 

EUT C 140 af 21.4.2021, s. 2.

 

EUT C 150 af 28.4.2021, s. 5.


(1)  Se listen over oplysninger, der tidligere er offentliggjort, nederst i denne ajourføring.

(2)  EFT L 77 af 23.3.2016, s. 1.


Top