EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10377

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst) 2021/C 334/05

PUB/2021/662

OJ C 334, 20.8.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 334/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 334/05)

1.   

Den 12. august 2021 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

RAG Stiftung (»RAGS«, Tyskland)

Open Grid Europe GmbH (»OGE«, Tyskland), der kontrolleres af Vier Gas Holdings S.à.r.l. (Luxembourg)

H2UB GmbH (»H2UB«, Tyskland).

RAGS og OGE erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over H2UB.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

RAGS: aktiv på verdensplan inden for finansiering af de varige forpligtelser, der følger af den tyske stenkulsindustri, samt erhvervelse og forvaltning af direkte eller indirekte kapitalandele i virksomheder i overensstemmelse med dette mål, herunder aktiebesiddelser i specialkemikalievirksomheden Evonik Industries AG og i boligselskabet Vivawest GmbH

OGE: primært aktiv i Tyskland, blandt andet inden for drift af et naturgasledningsnet i Tyskland samt inden for rådgivning vedrørende omstilling til anvendelse af brint via dets fælles kontrollerede datterselskab evety GmbH

H2UB: bliver først og fremmest aktiv i Tyskland inden for rådgivning til nyetablerede virksomheder i brintindustrien samt tilrettelæggelse og ledelse af brintrelaterede erhvervsarrangementer.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10377 — RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top