EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10205

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10205 — Orange/CDC/EDF/OC) (EØS-relevant tekst) 2021/C 301/06

PUB/2021/612

OJ C 301, 28.7.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 301/7


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.10205 — Orange/CDC/EDF/OC)

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 301/06)

1.   

Den 20. juli 2021 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 og efter henvisning i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Orange S.A. (»Orange«, Frankrig)

la Caisse des Dépôts et Consignations S.A.S. (»CDC«, Frankrig)

Orange S.A. (»EDF«, Frankrig)

Orange Concessions S.A.S (»OC«, Frankrig), der udelukkende kontrolleres af Orange.

Orange, CDC og EDF erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele OC.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Orange: elektronisk kommunikation, indhold, cybersikkerhed og mobile finansielle tjenesteydelser. Orange er aktiv inden for fastnettelekommunikation både på engros- og detailmarkedet og inden for indførelse og drift af højhastighedsnet til telekommunikation i Frankrig

CDC : et særligt selskab efter fransk ret, der udfører opgaver af almen interesse (indskud på bankkonti, der finansierer almennyttige boliger og byfornyelse, lovreguleret depositokasse, modveksler og socialsikringskasse), og aktiviteter, der er åbne for fri konkurrence i miljøsektoren, boligsektoren, tjeneste- og investeringssektoren og kapitalinvesteringssektoren

EDF: produktion og engrossalg af elektricitet, handel med og transport, distribution og forsyning af el, engros- og detailsalg af gas samt levering af energitjenester i Frankrig og i udlandet

OC: udformning, indførelse og drift i områder med lav bebyggelsesprocent af højhastighedstelekommunikationsnet, der iværksættes på offentligt initiativ, i Frankrig samt markedsføring af tjenester, der giver adgang til internettet udelukkende på engrosmarkederne.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10205 — Orange/CDC/EDF/OC.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


Top