EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10110

Anmeldelse af en planlagt fusion Sag: M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst) 2021/C 54/04

PUB/2021/118

OJ C 54, 16.2.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 54/4


Anmeldelse af en planlagt fusion

Sag: M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 54/04)

1.   

Den 9. februar 2021 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

IKB Deutsche Industriebank AG (herefter »IKB«, Tyskland)

Hypoport SE (»Hypoport«, Tyskland) og

Fundingport GmbH (»Fundingport«, Tyskland).

IKB og Hypoport erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Fundingport.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

IKB er et finansielt selskab, der bl.a. yder lån til mellemstore erhvervskunder og bistår mellemstore virksomheder med konsulentbistand vedrørende kredit og kapitalmarkeder.

Hypoport er en finansteknologisk virksomjhed, der driver flere datterselskaber inden for kredit, fast ejendom og forsikring

Fundingport driver en platform for oprettelse af lån til mellemstore erhvervskunder. Dets forretningsaktiviteter er i øjeblikket koncentreret om finansiering af projekter inden for vedvarende energi.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top