EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1202(02)

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 17, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 2020/C 417/10

C/2020/8565

OJ C 417, 2.12.2020, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/59


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 17, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89

(2020/C 417/10)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (1).

HOVEDSPECIFIKATIONERNE I DEN TEKNISKE DOKUMENTATION

»VASI VADKÖRTE PÁLINKA«

Sagsnr.: PGI-HU-02408 — 22. december 2017

1.   Geografisk betegnelse, som skal registreres

»Vasi vadkörte pálinka«

2.   Spirituskategori

Frugtbrændevin (kategori 9 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008)

3.   Beskrivelse af spiritussen

3.1.   Produktets fysiske, kemiske og/eller organoleptiske egenskaber

Kemiske og fysiske egenskaber:

Indhold af hydrogencyanid: højst 5 g pr. hl ren alkohol (100 % volumen)

Kobberindhold: højst 9 mg/l for det færdige produkt

Organoleptiske egenskaber:

Klar, farveløs.

Aromaen er kendetegnet ved en diskret duft og syrlighed sammen med udtalte noter af pære, citrusfrugter og krydderier.

Spiritussen har en tør, diskret frisk og krydret smag med noter af mild honning og røg og en skarp afslutning. Den kan også have citrusagtige aromaer, en diskret syrlighed og en rustik karakter.

Når den hviler, bibeholdes den karakteristiske smag og aroma fra den frugt, der er anvendt.

3.2.   Særlige egenskaber (i forhold til anden spiritus fra samme kategori)

»Vasi vadkörte pálinkas« er enestående på grund af produktets organoleptiske egenskaber: Den har en frisk, markant, let syrlig, citrusagtig aroma og smag, med krydrede noter og noter af honning og en tekstur, som er mere rustik end blød, takket være vild pære, som anvendes til mæsken til »Vasi vadkörte pálinka«.

»Vasi vadkörte pálinka« fremstilles af frugten af indenlandske, statsanerkendte pæresorter, der vokser inden for det administrative område af de amter, der er angivet i punkt 4. Grundingrediensen i »Vasi vadkörte pálinka« består af mindst 75 % vilde pærer, mens resten (højst 25 %) består af indenlandske, statsanerkendte pæresorter (Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte og Sózó körte). »Vasi vadkörte pálinkas« skarpe syrlighed og friskhed udvikles takket være det lave sukkerindhold og syrligheden fra vild pære, som udgør mindst 75 % af mæsken og er vanskelig at plukke.

4.   Afgrænsning af det geografiske område

»Vasi vadkörte pálinka« produceres inden de administrative grænser af amterne Vas og Zala. Mæskning, gæring, destillation og hvile må kun finde sted i industrielle brænderier til produktion af pálinka, som er beliggende inden for det geografiske område.

5.   Metode, som spiritussen er fremstillet efter

Produktionen af pálinka består af følgende primære etaper:

a)

Udvælgelse og godkendelse af frugten

b)

Mæskning og gæring

c)

Destillation

d)

Hvile og opbevaring af pálinkaen

e)

Produktion, behandling og blanding af pálinkaen

a.   Udvælgelse og godkendelse af frugten

For så vidt angår sorter, skal mindst 75 % af de pærer, der godkendes, være vilde pærer (almindelig vild pære pyrus pyraster subsp. pyraster). Resten, højst 25 %, skal bestå af indenlandske, anerkendte pæresorter.

De indenlandske, statsanerkendte pæresorter er Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte og Sózó körte.

Pálinkaen fremstilles af frugt, der har en passende grad af modning, dvs. frugt med et tørstofindhold på mindst 14 %, og som er af god eller fremragende kvalitet. Den kvantitative godkendelse af frugten sker på grundlag af vægt. I forbindelse med godkendelsen vurderes frugtens kvalitet på grundlag af stikprøver. En organoleptisk vurdering (modenhed — fra moden til overmoden — sund, ren, fri for fremmede stoffer — jord, blade, kviste, sten, metal eller andet materiale — og for mug eller råd, osv.) og en undersøgelse af tørstofindholdet udgør grundlaget for kvalitetskontrol og godkendelse (måling af sukkerindhold og pH-værdi). Desuden skal frugten ledsages af dokumenter, som beviser dens oprindelse. Leverandøren skal afgive en erklæring om frugtens oprindelse og overholdelse af tilbageholdelsestiden.

b.   Mæskning og gæring

Mæskning:

Den enestående egenskab i mæskningen til »Vasi vadkörte pálinka« er sukkerindholdet, som er på 3-5 % takket være det lave sukkerindhold i vild pære, som anvendes til produktionen.

Gæring:

Under gæringen skal temperaturen holdes på 16-23 oC, og der skal opnås en optimal pH-værdi på 2,8-3,2. Den optimale varighed af gæringen, som afhænger af de anvendte pærers kvalitet, er 10 dage.

Den gærede mæsk skal destilleres snarest muligt, eller de grundliggende betingelser for korrekt opbevaring skal sikres indtil det tidspunkt, hvor destillationen kan begynde (temperaturen skal være så lav som muligt (0-10 °C), der skal anvendes vandlås, og beholderne skal være fyldt helt op).

c.   Destillation

»Vasi vadkörte pálinka« kan fremstilles ved hjælp af en et-trins-destillationskolonne eller et traditionelt destillationsapparat. Det destillerede produkts alkoholindhold er 55-85 volumenprocent.

d.   Hvile og opbevaring af pálinkaen

Efter raffinering skal pálinkaen hvile ufortyndet i beholdere af rustfrit stål.

e.   Produktion, behandling og blanding af pálinkaen

Pálinkaen skal køles ned til en temperatur på mellem – 5 og – 3 °C, og andre urenheder skal derefter fjernes ved at filtrere pálinkaen gennem en filterplade. Efter filtreringen opbevares pálinkaen, indtil den når en temperatur på 18-20 °C. Pálinkaen må kun blandes for at sikre, at mindst 75 % af sukkeret i mæsken, som leveres som råmateriale, kommer fra vild pære, og højst 25 % fra de øvrige pæresorter, der er angivet ovenfor.

Før tapningen på flaske skal pálinkaens alkoholindhold justeres til et niveau, der er passende til forbrug, ved at tilføje vand af drikkevandskvalitet. I den forbindelse tages der hensyn til den angivne tolerance for det tappede produkt (± 0,3 volumenprocent).

6.   Tilknytning til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse

6.1.   Nærmere oplysninger om det geografiske område eller oprindelse af relevans for sammenhængen

Den vilde pære, i daglig tale kaldet markpære, er en sort, der er naturligt hjemmehørende i amterne Vas og Zala. Den findes for det meste i naturlige skovområder.

Den vestlige del af amterne Vas og Zala ligger ved foden af Alperne, og landskabet bliver mere kuperet fra vest mod øst. Størstedelen af området er dækket af skov. Her er jordene primært brune, af typen chernozem, med en middelsvær tykkelse og let sure. På grund af deres beliggenhed udgør disse amter en af Ungarns vådeste regioner, Alpokalja (de nedre Alper), omend den årlige nedbørsmængde falder fra vest mod øst. Klimaet i amterne varierer noget: Det er mere tørt og kontinentalt, jo længere man bevæger sig fra områderne i vest mod den fladere østlige del af regionen, selv om temperaturen i regionens omfattende skovklædte områder er lavere end i de områder, der ikke er dækket af skov. De svagt skrånende flader ved foden af bakkerne og de tilstødende områder udgør det område, hvor der vokser vild pære. Området har en gennemsnitlig årlig nedbørsmængde på 600-800 mm, selv om der er begrænset nedbør i modningsperioden i løbet af september og oktober. Området får rigeligt med solskin med 1 700-1 800 timer om året. Takket være beliggenheden nær Alperne er området en smule køligere end naboamterne.

Vild pære trives bedst i sydvendte, tørre og solrige områder, der er fri for vandlidenhed, og som er varme i modningsperioden. Disse områder har mere kompakte jorde af chernozemtypen og skove med et lavt kronedække. Med den rette jordbund og det rette mikroklima, som findes i dette geografiske område, kan vilde pæretræer overleve i årtier hvis ikke århundreder. Vejrforholdene, som varierer fra år til år, kan påvirke udbyttet.

6.2.   Særlige kendetegn ved spiritussen, der kan knyttes til det geografiske område

Forbindelsen mellem »Vasi vadkörte pálinka« og det geografiske område er baseret på produktets kvalitet og omdømme.

Det forhold, at mindst 75 % af de vilde pærer, der anvendes til mæskningen, stammer fra amterne Vas og Zala, er grunden til, at »Vasi vadkörte pálinka« har enestående organoleptiske egenskaber.

De vilde pærer modner godt takket være det høje antal solskinstimer og nedbørsmønstret. Det kræver færdigheder at plukke vild pære. Modenheden kan fastslås ved hjælp af farven og ved at mærke på frugten. Målet er at plukke mest mulig fuldt moden frugt.

De brune, let sure chernozemjorde og områdets relativt kølige klima forklarer det højere syreindhold i frugterne af vild pære, hvilket afspejles i destillatets aromastoffer: Det giver destillatet dets friskhed og citrusagtige aroma og i en vis udstrækning dets syrlighed.

Da vild pære har et meget lavere sukkerindhold end andre frugter, kræves der en større mængde vild pære end almindelig pære for at producere en enhed pálinka. Den høje andel af vild frugt, som anvendes ved produktionen af »Vasi vadkörte pálinka«, kommer til udtryk i aromastofferne. Vild pære giver »Vasi vadkörte pálinka« ikke blot dens karakteristiske syrlighed, men også dens skarphed, dens rustikke snarere end bløde tekstur og dens krydrede noter og noter af honning.

Da »Vasi vadkörte pálinka« har en let syrlig smag takket være den høje andel af vild pære, der anvendes, kræver det megen dygtighed at fastslå, hvornår destillatet skal adskilles fra hoveddestillatet, så destillatet ikke ødelægges af nogen udefrakommende aroma.

»Vasi vadkörte pálinkas« omdømme bekræftes af følgende priser, som den har vundet:

guldmedalje ved den anden Vas County Open Pálinka and Spirit Contest i 2011

sølvmedalje ved den fjerde Vas County Open Pálinka and Spirit Contest i 2013

sølvmedalje ved den sjette Vas County Open Pálinka and Spirit Contest i 2015

guldmedalje ved Vas County Pome-Fruit Pálinka and Spirit Contest i 2015

sølvmedalje ved den syvende Vas County Open Pálinka and Spirit Contest i 2016

bronzemedalje ved Vas County Pome-Fruit Pálinka and Spirit Contest i 2017

»Vasi vadkörte pálinka« har været med ved adskillige store nationale messer og smagsarrangementer siden 2006. Arrangementerne omfatter den årlige Gyula Pálinka Festival, Budapest Pálinka Festival, Békéscsaba Beer and Pork Knuckle Festival, Szombathely Savária Carnival, Sopron Gastronomy Festival (Ízutazás) og, i Budapest, de internationale messer Sirha, FeHoVa og OMÉK, den nationale landbrugs- og fødevareudstilling.

7.   EU- eller nationale/regionale bestemmelser

Lov nr. XI af 1997 om beskyttelse af varemærker og geografiske betegnelser

Lov nr. LXXIII af 2008 om pálinka, pálinka af presserester af druer og Pálinka National Council

Regeringsdekret nr. 158/2009 af 30. juli 2009 om nærmere bestemmelser for beskyttelse af de geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer og om kontrol af produkterne

Regeringsdekret nr. 22/2012 af 29. februar 2012 om det nationale kontor for sikkerhed i fødevarekæden

Ministeren for udvikling af landdistrikters dekret nr. 49/2013 af 29. april 2013 om grænseværdier for visse forurenende stoffer og skadelige materialer af naturlig oprindelig i fødevarer og om kravene til visse materialer og genstande, som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer

8.   Oplysninger vedrørende ansøger

8.1.   Medlemsstat, tredjeland eller juridisk/fysisk perso

Navn: Birkás Pálinka Kft.

8.2.   Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Adresse: Győrvár, 9821 Győrvár, Hrsz. 435, 9821 Hungary

E-mail: birkas@birkaspalinka.hu

Tlf.: +36 302563066

9.   Supplement til den geografiske betegnelse

10.   Særlige mærkningsregler

Ud over de elementer, der er angivet i lovgivningen omfatter betegnelsen desuden følgende:

»földrajzi árujelző« (geografisk betegnelse) (særskilt fra betegnelsen)

Betegnelsen »Vasi vadkörte pálinka« skal anføres på den forreste og bagerste etikette.


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.


Top