EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1227(02)

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer efter godkendelse af en ændring af mindre omfang i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/20122019/C 434/11

C/2019/9386

EUT C 434 af 27.12.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 434/22


Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer efter godkendelse af en ændring af mindre omfang i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 434/11)

Europa-Kommissionen har godkendt denne ændring af mindre omfang i henhold til artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (1).

Ansøgningen om godkendelse af denne ændring af mindre omfang kan findes i Kommissionens DOOR-database.

ENHEDSDOKUMENT

»POMME DE TERRE DE L'ÎLE DE RÉ«

EU-nr.: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019

BOB (X) BGB ( )

1.   Betegnelse

»Pomme de terre de l'île de Ré«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Pomme de terre de l'île de Ré« er betegnelsen for små tidlige kartofler (mindre end 70 mm).

De kartofler, som må bære den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pomme de terre de l'île de Ré«, stammer fra spisekartoffelsorter (Alcmaria, Starlette, Carrera og Primabelle) og spisekartoffelsorter med fast kød (Amandine, Charlotte, Celtiane og Léontine).

Kartoflen er kendetegnet ved at have en blød konsistens og bestemte aromaer, der kan have planteagtige noter. Tørstofindholdet ligger på optagelsesdagen på mellem 15 og 20,5 % for sorterne Alcmaria, Starlette, Carrera og Primabelle og på 16 og 21 % for sorterne Amandine, Charlotte et Celtiane og Léontine.

Kartoflerne høstes, inden de er helt modne, og har derfor et tyndt skind, der let fjernes ved almindelig skrabning.

Det drejer sig om en sæsonbestemt afgrøde, der kun må sælges til og med den 31. juli i høståret, og som ikke egner sig til langtidsopbevaring.

»Pomme de terre de l'île de Ré« hører til kategorien friske grøntsager, der skal afsættes straks efter optagning.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Alle produktionstrin fra spiring til optagning skal finde sted i det afgrænsede geografiske område.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Forpakningen finder sted i det geografiske område. Kartoflerne pakkes i distributionsemballage, hvis vægt ikke må overstige 25 kg. De anvendte forpakningsmåder sikrer, at kartoffelpartierne og deres oprindelse kan identificeres, og er således med til at garantere kartoflernes sporbarhed.

»Pomme de terre de l'île de Ré« er et produkt, som udelukkende markedsføres som nye kartofler, og skal derfor emballeres straks efter optagning.

Det høstes desuden, inden det er fuldstændig modent, og er derfor et sart produkt. Det bør undgås at udsætte kartoflerne for stød, som kan påvirke skindet og give sår og brune pletter. Producenterne udviser derfor særligt stor omhu under høsten, sorteringen og forpakningen for at bevare kartoflernes egenskaber.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Ud over de angivelser, der er omhandlet i lovgivningen om markedsføring af kartofler, skal mærkningen af kartofler, som er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pomme de terre de l'île de Ré«, være forsynet med betegnelsen »Pomme de terre de l'île de Ré« og »Appellation d'Origine Protégée« eller forkortelsen »AOP«. De skal samles inden for samme synsfelt og på samme etiket.

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Det geografiske område svarer til Île de Ré, som er opdelt i følgende kommuner: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré og Saint-Martin-de-Ré.

5.   Tilknytning til det geografiske område

»Pomme de terre de l'île de Ré« er en kartoffel, hvis tidlighed, lille størrelse og særlige organoleptiske egenskaber skyldes det lokale klima på øen, der er tempereret, solrigt og blæsende.

Den lokale produktion (udvælgelse af parceller med lette og gennemtrængelige jorde, tidlig lægning, stor beplantningstæthed osv.) har til formål at fremme den tidlige høst, hvilket har bidraget til, at produktet siden begyndelsen af det 20. århundrede har været eftertragtet af forbrugerne.

Det geografiske områdes egenart

Det geografiske område for oprindelsesbetegnelsen »Pomme de terre de l'île de Ré« svarer til de 10 kommuner i Charente-Maritime, der udgør Île de Ré. Île de Ré er beliggende i Atlanterhavet 3 km fra den franske kyst ud for kommunen La Rochelle.

Île de Ré er en del af den geologiske historie i den nordlige del af Bassin Acquitain. Den består af forskellige sedimentaflejringer af koralrevstypen og derefter lerblandet jurakalk. Denne aflejring fra mesozoikum udgør Île de Ré's kalksokkel, der er blevet dækket af leraflejringer og vindaflejringer i kvartærtiden.

Disse forskellige aflejringer har dannet et slettelandskab med meget små relieffer, hvor det højeste punkt ikke er mere end 20 meter.

Den hyppigst forekommende jordbundstype på øen er calcosol eller calcisol på kalkholdig moderbjergart.

De afgrænsede områder, der er forbeholdt produktionen af kartofler, består generelt af kystarealer af typen kalkholdig brun jord eller calciummættet jord med et sanddække samt vindaflejringer med en sandet tekstur. Der er tale om en let, tør og gennemtrængelig jordbund. Jorden har et stort indhold af kalium og fosforsyre og er generelt humusfattig.

Île de Ré har endvidere den særlige egenskab, at producenterne har en naturlig kilde til gødning i form af bladtang. Denne organiske gødning, der består af havalger, som høstes på øens strande, og som længe var den eneste kilde til organisk forbedring af jorden på øen, anvendes i dag fortsat af nogle producenter. Bladtangen har den egenskab, at den nedbrydes hurtigere end f.eks. kogødning.

Klimaet er tempereret kystklima. Det tempererede klima er desuden mere udtalt end i kystområderne på kontinentet, fordi der er flere solskinstimer, mindre nedbør og mildere temperaturer. Disse forskelle forklares ved, at havet har større indvirkning på øens klima end på kontinentets.

Klimaet er kendetegnet ved et højt antal solskinstimer, omkring 2 300timer om året, kombineret med en stor lysintensitet, ringe nedbørsmængder (under 700 mm om året) og en årlig gennemsnitstemperatur på omkring 13 °C. Der forekommer perioder med regn, navnlig om efteråret og vinteren, og sne og frost forekommer sjældent. Île de Ré er desuden udsat for varme og kraftige vinde.

Den anvendte dyrkningspraksis har til formål at underbygge tidligheden af »Pomme de terre de l'île de Ré«. Den er navnlig kendetegnet ved:

fastsættelse af en skæringsdato for lægning, hvilket gør det muligt at sikre en tidlig høst for »Pomme de terre de l'île de Ré«, der ikke kan høstes efter den 31. juli

stor læggetæthed og tætliggende rækker

fjernelse af toppen, der udelukkende foregår mekanisk, så jordbunden ikke ændres, hvilket er med til at give produktet dets organoleptiske egenskaber.

Produktets egenart

»Pomme de terre de l'île de Ré« er en tidlig sort.

Tidligheden og den lille til mellemstore størrelse (under 70 mm) giver kartoflen dens særlige organoleptiske egenskaber: en blød konsistens, aromaer efter tilberedning, der udvikler sig i løbet af sæsonen — fra planteagtig til tørret frugt — og en næsten altid sødmefuld smag, der undertiden har let salte noter.

Årsagssammenhæng

Sammenhængen mellem klima- og jordbundsforholdene på Île de Ré og producenternes dyrkningspraksis danner grundlaget for de særlige egenskaber og organoleptiske kvaliteter, som kendetegner »Pomme de terre de l'île de Ré«.

»Pomme de terre de l'île de Ré« kan tilskrive jordbunden og den lokale knowhow sin tidlighed. Den lette, tørre og gennemtrængelige jordbund, de milde temperaturer og det høje antal solskinstimer suppleret med overdækning med presenninger muliggør således en hurtig opvarmning af jorden. Tidligheden kan konstateres i spireapparatet, ved fremspiringen af planterne og frem til høsten.

Kvaliteten af »Pomme de terre de l'île de Ré« beror endvidere på, at den maksimalt må have en størrelse på 70 mm, hvilket bidrager til deres organoleptiske egenskaber. Denne størrelse er resultatet af en naturligt reguleret regnmængde samtidig med den generelt høje plantetæthed, som anvendes på øen. Jordbundens gode evne til at blive tør, de milde temperaturer, varmen og de kraftige vinde, der fremmer fordampningen, bidrager ligeledes til at begrænse kartoflernes størrelse. Den store beplantningstæthed gør det muligt for kartoffelplanten at tåle de kraftige vinde på øen.

De ideelle klima- og jordbundsforhold, der udnyttes gennem en tilpasset dyrkningspraksis og et relevant valg af sorter, er baggrunden for de egenskaber, der er kendetegnende for »Pomme de terre de l'île de Ré«.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17.


Top