EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0724(06)

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring vedrørende varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren som omhandlet i artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

OJ C 248, 24.7.2019, p. 32–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 248/32


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring vedrørende varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren som omhandlet i artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2019/C 248/08)

Denne meddelelse offentliggøres i henhold til artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

»Pineau des Charentes«

Referencenummer: PDO-FR-A0489-AM01

Meddelelsesdato: 10.5.2019

BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSER FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1.   Supplerende bemærkninger

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling II i kapitel I erstattes stykket »der som følge af deres alder og særlige lagringsbetingelser i henhold til nærværende varespecifikation har en intens og kompleks »oxideret« aromaprofil, hvilket er karakteristisk for gamle cognacer« med stykket »som opfylder de produktionsbetingelser, som er fastsat for disse oplysninger i nærværende varespecifikation«. Dette vil muliggøre en forenkling af udarbejdelsen.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

2.   Produkttyper

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling III i kapitel I erstattes stykket »hvide hedvine og rosé og røde hedvine.« med »hvide, rosé og røde hedvine.« Den foregående udarbejdelse giver anledning til at antage, at der kun er 2 produktkategorier, hvorimod hver farve tydeligvis er produktkategorier.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

3.   Markidentifikation

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling IV i kapitel I:

I litra b) under punkt 2 erstattes ordene »tjenestegrenene hos Frankrigs nationale institut for oprindelse og kvalitet (i det følgende benævnt »INAO«) før den 1. juli i året forud for kalenderåret for den første høstanmeldelse.« med »senest den 10. december i året forud for kalenderåret for den første høstanmeldelse hos beskyttelses- og forvaltningsorganisationen med henblik på fremsendelse til Frankrigs nationale institut for oprindelse og kvalitet (i det følgende benævnt »INAO«).«

I litra b) under punkt 2 ophæves følgende bestemmelser: »Enhver mark, hvis druemost der i fem år i træk ikke gøres krav på til produktionen af den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes«, fjernes fra listen over de af INAO's kompetente nationale udvalg identificerede marker.

INAO's kompetente udvalgs begrundede afgørelse om udelukkelse eller afvisning af identificerede marker meddeles de berørte parter, som har en frist på en måned efter modtagelse af meddelelsen til at fremsætte eventuelle bemærkninger til INAO.

Disse klager bliver genstand for yderligere behandling i INAO's kompetente nationale udvalg efter udtalelse fra ekspertudvalget.«

Denne ændring er blevet gennemført, idet denne bestemmelse ikke længere var i overensstemmelse med markidentifikationen, der er fastlagt som et redskab til geografisk afgrænsning. De nærmere bestemmelser for udelukkelse af marker, der i fem år ikke gøres krav på, er blevet omdefineret med hensyn til markanvendelse, hvis forvaltning beskyttelses- og forvaltningsorganet er ansvarlig for.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

4.   Vinstokbestand

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling V i kapitel I:

Ordene »eller gros meslier B« er tilføjet efter »meslier Saint-François B«

Ordene »trousseau gris G (eller chauché gris G)« er tilføjet efter »sémillon B«.

Sætningen »Druesorten trousseau gris G (eller chauché gris G) må ikke udgøre mere end 10 % af den vinstokbestand, der anvendes til Pineau des Charentes.« er tilføjet.

Ordet »eller« mellem rosévine og rødvine er erstattet af ordet »og«.

Ordene »cot N« er tilføjet før malbec N.

Dette er i overensstemmelse med tilføjelsen af synonymer for druesorterne meslier de Saint François B og malbec B.

Der er også åbnet for muligheden for at plante druesorten trousseau gris G (eller chauché gris G), som er en gammel druesort, der tidligere er blevet dyrket i vinmarken. Denne mulighed ledsages af en begrænsning på 10 % af vinstokbestanden for at reducere risikoen for ændring af de typiske egenskaber.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

5.   Udbytte

Beskrivelse og begrundelser

Punkt 1 i afdeling VIII er erstattet af følgende bestemmelser:

»Det i artikel D. 645-7 i den franske lov om landbrug og havfiskeri omhandlede udbytte er fastsat til 68 hektoliter druemost per hektar.«

Punkt 2 i afdeling VIII er erstattet af følgende bestemmelser:

»2.   Maksimalt udbytte

I medfør af artikel D. 645-7 i den franske lov om landbrug og fiskeri er det maksimale udbytte af hedvin fastsat til 45 hl/ha, og det maksimale udbytte af druemost er fastsat til 85 hl/ha.«

Der er indsat et punkt 3 i afdeling VII med følgende bestemmelser:

»3.   Unge vinmarker, der sættes ind i produktionen

Den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes« kan kun anvendes for hedvine, hvis druemost stammer fra:

unge vinmarker fra det andet år efter det år, hvor plantningen blev foretaget før den 31. juli

vinmarker, der har været genstand for podning på voksestedet eller en dobbeltpodning, tidligst det første år efter det år, hvor podningen eller dobbeltpodningen blev foretaget før den 31. juli, og så snart markerne ikke længere indeholder de til oprindelsesbetegnelsen godkendte druesorter.«

Disse ændringer er i overensstemmelse med tilføjelsen af et udbytte af druemost på 68 hl/ha. Det maksimale udbytte af hedvin er forhøjet fra 42 til 45 hl/ha. Fastsættelsen af et maksimalt udbytte af Cognac (16 hl ren alkohol per hektar) har nødvendiggjort stigningen i det maksimale udbytte for »Pineau des Charentes«.

Ophævelsen af afsnittet »unge vinmarker fra det første år efter det år, hvor podningen på voksestedet blev foretaget før den 31. juli« er i overensstemmelse med indføjelsen heraf i det følgende afsnit.

Enhedsdokumentet er blevet ændret som følge af denne ændring i punkt 5.

6.   Fremstilling

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling IX af kapitel I:

I litra a) under punkt 2 udelades ordene »på tidspunktet for styrkningen«, da sætningen var overflødig.

I punkt 3:

Et litra b) »Rosé hedvine lagres i mindst 8 måneder, hvoraf mindst 6 måneder skal foregå i egetræsbeholdere.« er tilføjet. Dette gør det muligt at skelne mellem rosé og rød »Pineau des Charentes«, der ikke er fremstillet med de samme regler.

Dette medfører en ændring af nummereringen, hvor b), c), d) og e) i stedet bliver til c), d), e) og f).

I litra e) er tallet 5 erstattet af 7. Dette er i overensstemmelse med forhøjelsen af lagringsår for betegnelsen »gammel« for at opnå et produkt med højere kvalitetsniveau.

I litra f) er tallet 10 erstattet af 12. Dette er i overensstemmelse med forhøjelsen af lagringsår for betegnelsen »meget gammel« for at opnå et produkt med højere kvalitetsniveau.

I punkt 5:

I litra a) er ordene »og rosévine« udeladt.

I litra a) er en linje indsat:

»Rosé hedvine efter lagringsperioden fra den 1. juni i året efter året for høsten.«

I litra a) er tallet »5« erstattet af »7«.

I litra a) er tallet »10« erstattet af »12«.

I litra b) er ordene »den 1. oktober i året efter året for fremstillingen.« erstattet af:

»og tidligst:

Rosé hedvine den 1. juni i året efter året for fremstillingen.

Røde hedvine den 1. oktober i året efter året for fremstillingen.

Hvide hedvine den 1. april i det andet året efter året for fremstillingen.«

I litra c) er ordene »en garantikapsel« og »påført i minimum to eksemplarer« udeladt.

I litra c) er det følgende indsat:

»For beholdere på mindst 0,5 liter er stemplet påført i mindst to eksemplarer og hvert af dem overholder en mindste diameter på 20 mm. For beholdere på højest 0,5 liter er stemplet påført i mindst synligt og læsbart et eksemplar.«

Disse ændringer er i overensstemmelse med sondringen mellem rosé hedvine og røde hedvine, med ændringen af lagringen for betegnelserne »gammel« og »meget gammel«, og med udskiftningen af garantikapsel med et garantistempel.

Enhedsdokumentet er ændret som følge af denne ændring.

7.   Forbindelse til det geografiske område

Beskrivelse og begrundelser

i afdeling X:

i punkt 2

I første afsnit er ordene »kan være« erstattet af »er«.

I første afsnit er ordet »og« erstattet af »betegnelsen kan«.

I første afsnit er ordene »eller »ekstra gammel«« indsat efter »»meget gammel««.

I første afsnit er ordene »henholdsvis mindst 5 eller 10 år« erstattet af »jf. kapitel I, afd. IX, pkt. 3«.

I første afsnit er sætningen »Den indtages hovedsagelig som aperitif.« udeladt.

I anden afsnit er følgende sætning indsat: »Pineau des Charentes« indtages hovedsagelig som aperitif.

I tredje afsnit er ordet »let« indsat før ordet »gylden«.

Fjerde afsnit er erstattet af følgende bestemmelser:

»Den kraftigt røde »Pineau des Charentes«, udvikler ofte intense aromaer af friskplukkede røde og sorte frugter med ledsaget af anstrøg af milde krydderier.

Til gengæld fremtræder rosé »Pineau des Charentes« med en lys farve og udvikler ofte aromaer af røde bær og skovfrugter.«

I femte afsnit er ordene »og tørrede nødder (ristede nødder og mandler),« indsat efter »tørrede frugter«.

I femte afsnit er ordene »ældre Cognacer« erstattet af »ældre brændevine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Cognac«.«.

Den sjette linje er erstattet af følgende bestemmelser:

»Røde og rosé »Pineau des Charentes« med betegnelserne »gammel« eller »meget gammel« er teglstensfarvet. Vinene er særdeles elegante og udvikler ofte noter af chokolade eller brændevinsfrugt, som med tiden ligeledes udvikler sig i retning af de oxiderede aromaer, der er karakteristiske for ældre brændevin med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Cognac«.«.

Disse ændringer er af redaktionel art.

Enhedsdokumentet er ændret som følge af denne ændring.

8.   Overgangsforanstaltninger

Beskrivelse og begrundelser

Foranstaltningen vedrørende andelen af fejlslagne beplantninger er udeladt grundet forældelse

Et punkt er tilføjet:

»2.   Lagring

Hedvine, der har været genstand for en lagring på mindst 5 år på træfad, vil kunne påføres betegnelsen »gammel« indtil den 1. oktober 2023. Hedvine, der har været genstand for en lagring på mindst 10 år på træfad, vil kunne påføres betegnelsen »meget gammel«, eller »ekstra gammel«, indtil den 1. oktober 2023.«

Denne ændring er en ledsagende overgangsforanstaltning til ændringen af lagringen for betegnelsen »gammel« og »meget gammel«

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

Præsentationsregler

I punkt 9 i afdeling XII er følgende linjer indsat:

»Angivelsen af en aldersbetegnelse er tilladt for Pineau des Charentes, hvis lagringsperiode på træfad er på det fyldte 3. år. Den angivne alder må ikke overstige lagringsperioden på træfad for den pågældende vare. I tilfælde af en sammenstikning bruges lagringsperioden for det parti, der har den korteste lagringsperiode på træfad.

Bestemmelserne om aldersangivelse finder anvendelse fra den 1. april 2020.«

Denne ændring gør det muligt at angive alderen for Pineau des Charentes udelukkende efter en bestemt lagringstid med henblik på at oplyse forbrugeren bedre.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

9.   Markanvendelse

Beskrivelse og begrundelser

I afdeling I i kapitel II af varespecifikationerne for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes«:

er I erstattet af følgende bestemmelser:

»I.   Indberetningsforpligtelser

1.   Indberetning af områdeanvendelse

Indberetningen af områdeanvendelse skal indgives inden den 1. juli hvert år for det følgende års høst hos sammenslutningen af brancheorganisationer for området Charentes-Cognac, der videresender de relevante oplysninger til beskyttelses- og forvaltningsorganet samt kontrolorganet.

Denne indberetning angiver det maksimale areal, der vil blive høstet til produktionen af druemost.

2.   Indberetning af markanvendelse

Fra og med høsten i 2019 fremstilles hedvine af druemost fra identificerede marker, der også har været genstand for en indberetning af markanvendelse.

Indberetningen af markanvendelse indgives inden den 10. december hvert år for det følgende års høst hos beskyttelses- og forvaltningsorganet.

Denne indberetning angiver for hver mark:

matrikelbetegnelse: kommune, område og nummer

druesort

det beplantede produktionsareal

producentens navn.

3.   Indberetning af fremstilling

Efter den sidste styrkning udarbejdes en indberetning af fremstillingen, der sammenfatter:

de samlede mængder anvendt druemost

de samlede mængder anvendte brændevine fra Cognac

de samlede mængder fremstillede hedvine pr. farve

markreferencer og arealer, hvor druer bestemt til fremstillingen af most er høstet.

Denne indberetning skal udarbejdes i overensstemmelse med produktionsregistret.

Denne indberetning skal sendes til de lokale DGDDI-tjenegrene inden den 10. december i året for høsten.

Et eksemplar på denne indberetning fremsendes til beskyttelses- og forvaltningsorganet såvel som INAO's tjenestegrene.

4.   Indberetning om krav

For at kunne gøre krav på den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes«, eventuelt efterfulgt af betegnelsen »gammel«, »meget gammel« (eller tilsvarende »ekstra gammel«) til sine hedvine, skal enhver producent tilsende beskyttelses- og forvaltningsorganet en indberetning om krav mindst 30 dage før distributionen og afsætningen af partiet.

Denne indberetning præciserer navnlig:

producentens navn eller firmanavn

producentens adresse

den krævede volumen, pr. farve, eventuelt efterfulgt af en af ovennævnte betegnelser

bestemmelser for oplagring sted, type af indhold, identifikation i kælderen (nummer, indhold).

5.   Indberetning af deklassering

Enhver producent, der foretager en deklassering af partier med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes« i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, bør foretage en indberetning herom til beskyttelses- og forvaltningsorganet inden den 10. i måneden efter deklasseringen.«

Denne ændring svarer til en ny procedure for indberetningen om anvendelse.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

10.   Vigtigste kontrolpunkter

Beskrivelse og begrundelser

Kapitel III i varespecifikationerne for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes« er ændret således:

Punkt 1 i I:

Ved D er ordene »og påføring af garantikapsel eller garantistempel.« udeladt.

Punkt 2 i II:

Tallet »45011« er erstattet af »NF EN ISO/CEI 17065«.

Dette ændringsforslag berører ikke enhedsdokumentet.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktbetegnelse

Pineau des Charentes

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

3.

Hedvin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Vinene er hvide, røde eller rosé hedvin, der er fremstillet ved styrkning af vindruer ved brug af brændevin med oprindelsesbetegnelsen aldret »Cognac« (brændevin fra et tidligere destillationsår) fra samme bedrift. Vinen kan suppleres af betegnelserne »gammel« eller »meget gammel« alt efter sin lagringsperiode på træfad (henholdsvis mindst 7 eller 12 år). Den indtages hovedsageligt som aperitif.

I munden giver »Pineau des Charentes« friskheden og fyldigheden fra mosten af friske druer. »Cognacen«, som bidrager til produktets krop og generelle balance, har sammenstukket sig takket være den forlængede modning på træfad.

Den hvide »Pineau des Charentes« udmærker sig med en farve rangerende fra bleggul til gylden og udvikler ofte kraftige, frugt- (friske frugter eller syltede frugter) og blomsteraromaer (hvide blomster) samt noter af honning.

Den røde eller rosé »Pineau des Charentes« udmærker sig ved en farve, der går fra blegrosa til dybrød. Den røde »Pineau des Charentes« udvikler ofte kraftige aromaer af friskplukkede, sorte frugter ledsaget af anstrøg af milde krydderier. Til gengæld udvikler den rosé »Pineau des Charentes« ofte aromaer af skovfrugter, eventuelt af stenfrugter, når lagringstiden er længere.

Generelle analytiske karakteristika

Totalt alkoholindhold, maksimum (% vol.)

22

Virkeligt alkoholindhold, minimum (% vol.)

16

Totalt syreindhold, minimum

 

Indhold af flygtig syre, maksimum (milliækvivalenter pr. liter)

10

Indhold af svovldioxid, maksimum (mg/l)

75

5.   Vinfremstillingspraksis

a.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

Dyrkningspraksis

Beplantningstætheden er mindst 2 200 vinstokke pr. ha og der er en afstand mellem rækkerne på 3 meter eller mindre.

Vinplanterne beskæres på følgende måder med højst 50 000 skud pr. hektar:

enkelt og dobbelt Guyotbeskæring hvor vinstokken har en eller to lange grene samt en eller to korte grene

Cordon-beskæring med korte, beskårede grene med højst tre skud.

Vanding er forbudt.

b.   Maksimumudbytte

Hedvin

45 hektoliter pr. hektar

Druemost

85 hektoliter pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Høsten af vindruer, produktionen af most, fremstillingen samt lagringen og emballeringen af hedvinene finder sted i følgende kommuner:

Departementet Charente-Maritime:

Arrondissementet Rochefort: alle kommuner

Arrondissementet Saintes: alle kommuner

Arrondissementet Saint-Jean-d’Angély: alle kommuner

Arrondissementet Jonzac: alle kommuner

Arrondissementet La Rochelle:

kantonen Ars-en-Ré: alle kommuner.

kantonen Aytré: kommunerne Angoulins og Aytré.

kantonen La Jarrie: alle kommuner.

La Rochelle-kantonerne 1, 2, 3, 4, 6, 7: kommunen de La Rochelle.

La Rochelle-kantonen 5: kommunerne Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

La Rochelle-kantonen 8: kommunerne Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

La Rochelle-kantonen 9: kommunerne L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

kantonen Saint-Martin-de-Ré: alle kommuner.

kantonen Courçon: kommunerne Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

kantonen Marans: kommunerne Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Departementet Charente:

Arrondissementet Cognac: alle kommuner

Arrondissementet Angoulême

kantonen Angoulême Est: alle kommuner.

kantonen Angoulême Nord: alle kommuner.

kantonen Angoulême Ouest: alle kommuner.

kantonen Blanzac: alle kommuner.

kantonen Hiersac: alle kommuner.

kantonen Saint-Amant-de-Boixe: alle kommuner.

kantonen Villebois-la-Valette: alle kommuner.

kantonen La Rochefoucauld: kommunerne Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

kantonen Montbron: kommunerne Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arrondissementet Confolens

kantonen Aigre: alle kommuner.

kantonen Ruffec: kommunerne Villegats og Verteuil-sur-Charente.

kantonen Mansle kommunerne Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

kantonen Villefagnan: kommunerne Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Departementet Dordogne:

Arrondissementet Périgueux:

kantonen Saint-Aulaye: kommunerne Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Departementet Deux-Sèvres:

Arrondissementet Niort:

kantonen Mauzé-sur-le-Mignon: kommunerne Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

kantonen Beauvoir-sur-Niort: kommunerne Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La-Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny-sur-le-Mignon.

kantonen Brioux-sur-Boutonne: kommunen Le Vert.

7.   Primære druesorter

 

Cot N — Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Beskrivelse af tilknytning

Det geografiske område, der er identisk med området for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse, »Cognac«, svarer til den nordlige afslutning på området Aquitain. Nærmere bestemt grænser det i vest op til Atlanterhavet, i syd op til de nærmeste omgivelser til æstuariet Gironde, i nord op til øerne Ré og Oléron, og i øst mod Angoulême op til de første udløbere af Centralmassivet. Det strækker sig over fire departementer.

Området består af store, sedimentære aflejringer nord for linjen mellem Rochefort og Cognac, der hovedsagelig stammer fra den sene juratid (kalklag fra havaflejringer), og aflejringer syd for linjen, der stammer fra Kridttiden (skift i jurakalklagen der danner kalkfrit ler og aflejringer af ler, sand og kridt).

Klimaet er tempereret kystklima. Den årlige gennemsnitstemperatur er på ca. 13 °C og solbestrålingen, der ligger i omegnen af 2 100 timer årligt, er betragtelig. Dette klima er ens for hele området dog med undtagelse af kystregionerne, der har større solbestråling og mindre temperaturforskelle.

Vinteren er mild og fugtig med et begrænset antal frostdage. Risiciene for forårsfrost er sjældne, men kan vare ved indtil slutningen af maj måned. Sommeren er varm, men ikke overdreven, selv om den kan ledsages af en tørkeperiode.

Den gennemsnitlige, årlige nedbørsmængde på mellem 800 mm og 1 000 mm er fordelt over mellem 130 og 150 dage hele året rundt.

Den hyppigst forekommende jordbundstype er ler- og kalkholdig på kalkholdig grund, selv om mange andre, forskellige jordbundstyper er observerbare i denne familie. Jordbundstyperne i kystområderne, og nærmere bestemt øerne Ré og Oléron, har tendens til at have en sandet tekstur. Terrænerne i oversvømmelsesområder kan ikke omfattes af den kontrollerede oprindelsesbetegnelse.

Beskrivelse af de menneskelige faktorer, der bidrager til tilknytningen

Vindyrkningen i regionen begyndte i romertiden. Vinmarken blev anlægges først i Saintonge allerede i det 3. århundrede og udvides senere i syd og indad i Aunis og Augomois (13. århundrede).

Legenden om »Pineau des Charentes« oprindelse siger, at da Henrik IV i 1589 kommer til magten, hælder en klodset vinavler most af friske druer i en tønde, der allerede var fyldt med brændevinen »Cognac«. I raseri over sin klodsethed sætter han tønden i det mørkeste hjørne af vinkælderen. Nogle år senere da vinavleren vil genbruge den beholder, han havde sat til side, opdager han en klar, gylden, frugtig, stærk og helt igennem original væske.

Hedvine eksisterer derfor takket være brændevinen »Cognac«, med hvilken de deler deres historie.

Hedvine har længe været produkter til selvforsyning. Dens identitet bygger på denne tradition, eftersom alle vindruer, der er involveret i fremstillingen af »Pineau des Charentes« (hvad end det er dem, der producerer druemosten eller brændevinen »Cognac«), i dag stadig skal stamme fra en og samme enkelte bedrift.

Med tiden har vinavlerne gradvist udviklet deres praksis for at forfine en original sagkundskab, der omfatter: fremstillingen af brændevinen »Cognac«, udvælgelsen af de mest modne druer, styrkningen, der gør det muligt at opnå et stabilt og afbalanceret produkt med hensyn til de organoleptiske egenskaber, og kunsten at sammenstikke mellem partier og komplementerende årgange af »Pineau des Charentes«.

I løbet af 1920'erne organiserer branchen sig med stiftelsen af sammenslutningen af producenter af Pineau des Charentes »Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes«, der i 1943 bliver til »Syndicat des Producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes«.

Den 5. juli 1935 vedtages en lov, der tilsigter at gøre artikel 12 i loven af 6. maj 1919 om beskyttelses af oprindelsesbetegnelser gældende for hedvine, der er berettiget til navnet »Pineau des Charentes«.

Den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Pineau des Charentes« anerkendes ved dekret af 12. oktober 1945. »Pineau des Charentes« optræder blandt de allerførste hedvine, som er omfattet af denne anerkendelse i Frankrig.

Produktionen af »Pineau des Charentes« nødvendiggør i gennemsnit anvendelsen af et areal svarende til to marker til produktionen af brændevinen »Cognac« og en mark til produktionen af druemost. I overensstemmelse med den historisk opståede praksis udvælger hver producent således de dyrkningsarealer på sin bedrift, der er mest velegnede til produktionen af den mest sukkerholdige druemost, og gemmer resten af sin jord til produktionen af syrlige vine med lavt alkoholindhold, der er egnede til produktionen af brændevinen »Cognac«.

Takket være de skikke og den faglige kunnen, der forbundet med produktionen af brændevinen »Cognac«, kan kontrol med lagringen på træfad gøre det muligt for »Pineau des Charentes« at udvikle sig yderligere og opnå sine aromatiske karakteristika og smagsegenskaber.

Begrænsningen af emballeringen til det geografiske område følger praksis for produktion og eget forbrug af »Pineau des Charentes«. Den tilsigter at bevare produktets egenskaber og særlige karakteristika, der er fremkommet af særlig metode med en lang langringsperiode, der samtidig tillader de mest effektive kontrolforanstaltninger for produktet.

9.   Vigtige yderligere betingelser (emballering, mærkning, andre krav)

Emballering

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Emballering i det afgrænsede område

Beskrivelse af betingelsen:

De hvide hedvine er genstand for en lagring på mindst 18 måneder, hvoraf mindst 12 måneder foregår i egetræsbeholdere. De rosé og røde hedvine er ligeledes genstand for en lagring på henholdsvis mindst 8 måneder og 12 måneder, hvoraf mindst 6 og 8 måneder foregår i egetræsbeholdere.

Vine med betegnelsen »gammel« er genstand for en lagring på mindst 7 år i egetræsbeholdere og vine med betegnelsen »meget gammel« (eller tilsvarende »ekstra gammel«) er genstand for en lagring på mindst 12 år i egetræsbeholdere.

Kravet om emballering i det geografiske område følger praksis for produktion og oprindeligt privatforbrug og tilsigter at bevare egenskaberne og de særlige karakteristika ved »Pineau des Charentes«.

Fremstillingen af dette produkt nødvendiggør nemlig en fagkundskab til sammenstikningerne på den ene side og til lagringen på træfad i oxiderende miljø på den anden side. Al transport bør altså undgås og al behandling efter lagringen bør begrænses for ikke at skade de ved den teknisk mestrede produktionsmetode opnåede kvaliteter. Ydermere muliggør begrænsningen af emballeringen i det geografiske område en bedre sporbarhed samt faciliterer kontrolforanstaltningerne for produktet.

Vinene frigives til salg til den endelige forbruger på glasflaske med en garantikapsel eller et garantistempel.

Mærkning

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Angivelsen af en årgang er autoriseret for hedvin, der stammer 100 % fra samme produktionsår for »Pineau des Charentes«.

Oprindelsesbetegnelsens navn kan suppleres med betegnelsen »gammel« eller »meget gammel« (eller tilsvarende »ekstra gammel«) for hedvine, som opfylder produktionsbetingelserne, som er fastsat for disse betegnelser i nærværende varespecifikation.

Angivelsen af alder er tilladt for Pineau des Charentes-vinene, hvis lagringsperiode på træfade er under 3 år. Den angivne alder må ikke overstige lagringsperioden på træfad for den pågældende vare. I tilfælde af en sammenstikning bruges lagringsperioden for det parti, der har den korteste lagringsperiode på træfad.

Link til varespecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.


Top