EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0621(03)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

OJ C 211, 21.6.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 211/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 211/01)

Godkendelsesdato

25.02.2019

Støtte nr.

SA.49672 (2018/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

LES EOLIENNES FLOTTANTES DU GOLFE DE LION

Retsgrundlag

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

LES EOLIENNES FLOTTANTES DU GOLFE DE LION (EFGL)

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Direkte støtte, Tilbagebetalingspligtige lån

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 499.513 (mio.)

Støtteintensitet

34,3 %

Varighed

31.12.2017 - 31.12.2041

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

ADEME

20 AVENUE DU GRESILLE F- 49 000 ANGERS

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

25.02.2019

Støtte nr.

SA.49673 (2018/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

MEDITERRANEE, MIDI-PYRENEES

Titel (og/eller modtagerens navn)

EOLMED

Retsgrundlag

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

EOLMED

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Direkte støtte, Tilbagebetalingspligtige lån

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 526 (mio.)

Støtteintensitet

39,7 %

Varighed

31.12.2017 - 31.12.2041

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

ADEME

20 avenue du Gressille — F-49000 ANGERS

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

25.02.2019

Støtte nr.

SA.49674 (2018/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Ferme éolienne flottante de Groix et Belle-Ïle

Retsgrundlag

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

EOLIENNES FLOTTANTES DE GROIX ET BELLE ILE (EFGBI)

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Direkte støtte, Tilbagebetalingspligtige lån

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 501 (mio.)

Støtteintensitet

45 %

Varighed

31.12.2017 - 31.12.2014

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

ADEME

20 avenue du Gresille F-49000 ANGERS

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

15.05.2019

Støtte nr.

SA.50299 (2018/NN)

Medlemsstat

Frankrig

Region

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aide fiscale à l''investissement outre-mer (investissements productifs)

Retsgrundlag

Article 199 undecies A du code général des impôts (CGI), modifié par l''article 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; articles 46 AG undecies à 46 AG quindecies de l''annexe III au CGI; article 18-0 bis de l''annexe IV au CGI ; BOI-IR-RICI-80-20120912.

Article 199 undecies B du CGI modifié par les articles 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 71 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; articles 95K à 95V de l''annexe II au CGI ; article 18- 0bis A de l''annexe IV au CGI; BOI-BIC-RICI-20-10-10-20120912.

Article 217 undecies du CGI modifié par les articles 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; articles 140 quater à 140 quaterdecies de l''annexe II au CGI; article 46 quater -0 ZZ ter de l''annexe III au CGI; BOI-IS-GEO-10-30-20130207.

Article 244 quater W du CGI créé par l''article 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et modifié par l''article 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; décrets, arrêtés et Bulletins officiels des finances publiques en cours de rédaction; articles 199 ter U et 220 Z quater du CGI (créés par l''article 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Skattefordel eller skattefritagelse

Rammebeløb

Årligt budget: EUR 800 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

01.01.2018 - 31.12.2020

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Direction générale des finances publiques

Bâtiment Colbert- Télédoc 341 139 , rue de Bercy 75572 Paris

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

25.02.2019

Støtte nr.

SA.52085 (2018/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Titel (og/eller modtagerens navn)

PARC EOLIEN OFF SHORE DE PROVENCE GRAND LARGE

Retsgrundlag

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique» et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

PARC EOLIEN OFFSHORE DE PROVENCE GRAND LARGE

Formål

Vedvarende energi

Støtteform

Direkte støtte, Tilbagebetalingspligtige lån

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 447.3 (mio.)

Støtteintensitet

39,9 %

Varighed

31.12.2017 - 31.12.2041

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

ADEME

20 avenue du Gressille F-49000 Angers

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

12.12.2018

Støtte nr.

SA.52170 (2018/N)

Medlemsstat

Italien

Region

ITALIA

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aiuto al salvataggio di Condotte in A. S.

Retsgrundlag

Decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 / Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 /Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347

Foranstaltningstype

Ad hoc-støtte

Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A. S.

Formål

Redning af kriseramte virksomheder

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 190 (mio.)

Støtteintensitet

Varighed

Fra og med den 01.01.2019

Økonomisk sektor

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via Veneto 33 — 00187 Roma I

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top