EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0301(03)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelseEØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I.

EUT C 78 af 1.3.2019, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 78/7


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I)

(2019/C 78/02)

Godkendelsesdato

22.08.2018

Støtte nr.

SA.50409 (2018/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

RHEINLAND-PFALZ

Titel (og/eller modtagerens navn)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Retsgrundlag

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse, Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 5 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 31.12.2024

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

14.12.2018

Støtte nr.

SA.51500 (2018/N)

Medlemsstat

Tjekkiet

Region

Czech Republic

Titel (og/eller modtagerens navn)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů — 6. kolo

Retsgrundlag

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 — 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen »Pravidla«)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til samarbejde i landdistrikter

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

50 %

Varighed

indtil 31.12.2020

Økonomisk sektor

LANDBRUG; JAGT; SKOVBRUG OG FISKERI, FREMSTILLINGSVIRKSOMHED, HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

26.11.2018

Støtte nr.

SA.51527 (2018/N)

Medlemsstat

Italien

Region

PUGLIA

Blandede

Titel (og/eller modtagerens navn)

Sottomisura 19.2 — Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Retsgrundlag

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikter

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 42.95 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 31.12.2023

Økonomisk sektor

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

Lungomare nazario sauro

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

08.01.2019

Støtte nr.

SA.52145 (2018/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Poland

Titel (og/eller modtagerens navn)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Retsgrundlag

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792), projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til betaling af forsikringspræmier

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

65 %

Varighed

indtil 31.12.2020

Økonomisk sektor

Plante- og husdyravl; jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

06.12.2018

Støtte nr.

SA.52289 (2018/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

BAYERN

Titel (og/eller modtagerens navn)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Retsgrundlag

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i landbrugsbedrifter med henblik på primær landbrugsproduktion

Støtteform

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 6 (mio.)

Årligt budget: EUR 3 (mio.)

Støtteintensitet

90 %

Varighed

01.01.2019 — 31.12.2020

Økonomisk sektor

Plante- og husdyravl; jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

03.12.2018

Støtte nr.

SA.52310 (2018/N)

Medlemsstat

Litauen

Region

Lithuania

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Retsgrundlag

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til kompensation for skader forårsaget af ugunstige vejrforhold, der kan sidestilles med en naturkatastrofe

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 9.2 (mio.)

Støtteintensitet

80 %

Varighed

indtil 31.12.2020

Økonomisk sektor

Dyrkning af etårige afgrøder, Dyrkning af flerårige afgrøder

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

11.01.2019

Støtte nr.

SA.52534 (2018/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

SACHSEN

Titel (og/eller modtagerens navn)

Sachsen — Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Retsgrundlag

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe — RL NE/2014)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i landbrugsbedrifter med henblik på primær landbrugsproduktion

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 31.12.2020

Økonomisk sektor

Husdyravl

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

08.01.2019

Støtte nr.

SA.52535 (2018/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

SACHSEN

Titel (og/eller modtagerens navn)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Retsgrundlag

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til kompensation for skader forvoldt af beskyttede dyr

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 0.18 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 31.12.2023

Økonomisk sektor

Plante- og husdyravl; jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top