EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0713(03)

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)EØS-relevant tekst.

OJ C 246, 13.7.2018, p. 23–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/23


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 246/02)

Direktiv 1999/5/EF

I henhold til overgangsbestemmelsen i artikel 48 i direktiv 2014/53/EU (1) må medlemsstaterne ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af radioudstyr, der er omfattet af direktiv 2014/53/EU, som er i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EF (2), og som blev bragt i omsætning før den 13. juni 2017. De harmoniserede standarder, hvortil henvisningerne er blevet offentliggjort i henhold til direktiv 1999/5/EF, senest opført i Kommissionens meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 249 af 8. juli 2016, s. 1, og berigtiget i Den Europæiske Unions Tidende C 342 af 17. september 2016, s. 15, og i Den Europæiske Unions Tidende C 403 af 1. november 2016, s. 26, vil derfor fortsat give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende direktiv indtil den 12. juni 2017.

Direktiv 2014/53/EU

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

ESO (3)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

Artikel/artikler i direktiv 2014/53/EU, som standarden skal omfatte

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Produktstandard til påvisning af trådløse kommunikationsenheders overholdelse af basisrestriktionerne og eksponeringsgrænseværdierne for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 300 MHz til 6 GHz: enheder brugt nær øret

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50385:2017

Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz-100 GHz), ved markedsføringen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50401:2017

Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz-100 GHz), ved ibrugtagningen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50566:2017

Produktstandard til påvisning af trådløse kommunikationsenheders overholdelse af basisrestriktionerne og eksponeringsgrænseværdierne for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 30 MHz til 6 GHz: håndholdte eller kropsbårne enheder nær menneskekroppen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetisk kompatibilitet for multimedieudstyr — Immunitetskrav

CISPR 35:2016 (ændret)

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Narrow-Band Direct-Printing telegrafi udstyr for metrologisk modtager udstyr eller navigations informations modtagere (NAVTEX) Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2 og Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Landmobile tjenester, radioudstyr med et intern eller ekstern RF stik primært beregnet til analog tale, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Landmobile tjenester, radio udstyr til transmission af data (og/eller tale) som bruger konstant eller ikke konstant indhyldningskurve modulering og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Landmobile tjenester, radioudstyr som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz; Del 2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU for uspecificeret radioudstyr

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz; Del 3-1: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Udstyr med lav arbejdscyklus og høj pålidelighed, udstyr til nødalarmer der anvendes i afmærket frekvensbånd (869,200  MHz til 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz; Del 3-2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Trådløse alarmer der anvendes i afmærkede LDC/HR frekvensbånd 868,60  MHz til 868,70  MHz, 869,25  MHz til 869,40  MHz, 869,65  MHz til 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz; Del 4: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Måleapparater der anvendes i afmærkede bånd 169,400  MHz til 169,475  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Landmobile tjenester; Radio udstyr til brug i personsøgetjeneste som opererer i frekvensområdet 25 MHz-470 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lokal personsøgning — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Bredbånds transmissionssystem; Datatransmissionsudstyr som arbejder i ISM båndet 2,4  GHz og som anvender modulationsteknikker for bredbånd; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr i frekvensbåndet 9 kHz til 25 MHz og induktive kredsløb i frekvensbåndet 9 kHz til 30 MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne, som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne beregnet til transmission af data (og tale), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 1: Klasse A modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 2: Klasse B modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 3: Klasse C modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 4: Høretekniske hjælpemidler inklusiv lydforstærkere og induktive systemer til personlig brug op til 3 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

9.2.2018

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Citizens' bånd (CB) radioudstyr — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr der anvendes i frekvensbåndet 1GHz til 40 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke, for modtagerkategori 2 og 3 som defineret i tabel 5, krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Udstyr med kort rækkevidde — Radioudstyr, som skal anvendes i frekvensområdet 1 GHz til 40 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Bredbåndsaudioforbindelser — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer kun til modtagelse (ROMAS), som kommunikerer data i frekvensbåndet 1,5  GHz; radio frekvens (RF) specifikationer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Transport og vejtelematik (TTT); dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5 795  MHz til 5 815  MHz båndet; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, underdel 2: On-Board Units (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Jordbaseret VHF håndholdt, mobile og faste radio sendere, modtagere og sendere til VHF aeronautiske mobile tjeneste ved hjælp af amplitudemodulation, Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3, stk. 3 (g) i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3, stk. 3 (g) i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Anm. 2.1

31.5.2018

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lavine nødradiopejlere — Sende/modtagesystemer — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Lavine søgeudstyr, der anvendes i frekvensbåndet 457kHz; Sender/modtagersystemer; Del 2: Harmoniseret standard for apparater til redningstjenester

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Anm. 2.1

30.9.2019

Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lavine nødradiopejlere — Sende/modtagesystemer — Del 3: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 3, litra e)

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Ultra — Høje Frekvens (UHF) kommunikationssystemer og udstyr ombord på fartøjer — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og 3.3(g) i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og 3.3(g) i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Anm. 2.1

30.11.2018

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde — Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) — Radarudstyr, der benytter frekvensbåndet 76 GHz til 77 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Landmobile tjenester; Radio udstyr med analog og/eller digital kommunikation (tale og/eller data), som opererer i smalbånd kanaler og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Bærbart VHF radiotelefoniudstyr til den maritime mobile tjeneste i VHF båndene (for ikke-GMDSS anvendelser); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Trådløse lydenheder ved frekvenser mellem 25 MHz og 2 000  MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Trådløse audioapparater beregnet for frekvensområdet 25 MHz til 2 000  MHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for interaktive satellit terminaler (SIT) og satellit bruger terminaler (SUT) der transmitterer til satellitter i geostationære kredsløb, og opererer i frekvensbånde fra 27,5 til 29,5  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Digital europæisk trådløs telekommunikation (DECT), harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for landmobile satellitjordstationer (LMES) samt maritime mobile satellitjordstationer (MMES), som ikke er egnet nød-og sikkerhedskommunikation, i frekvensbåndet 1,5  GHz/1,6  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile satellitjordstationer med lav datahastighed (MES) med undtagelse af mobile luftfarts satellitjordstationer, der opererer i frekvensbåndene fra 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for en meget lille blænde åbning (VSAT); satellitjordstationer til transmittering alene, transmittering og modtagelse eller modtagelse alene, som opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for transportable jordstationer til indsamling af nyheder via satellit (SNG TES), som opererer i frekvensbåndene fra 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES), inklusiv håndbåret jordstationer til privat satellitkommunikationsnetværk (C-PCN) der opererer i frekvensbåndet fra 1,6 /2,4  GHz i den mobile satellitservice (MSS), og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for NGSO mobile jordstationer (MES), inklusiv håndholdte jordstationer til privat satellitkommunikation (S-PCN) i frekvensbåndet 1 980  MHz (jord til rum) og 2 170  MHz til 2 200  MHz (rum til jord) i den mobile satellittjeneste (MSS), der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for en meget lille blænde åbning (VSAT); satellitjordstationer til transmittering alene, transmittering og modtagelse eller modtagelse alene, som opererer i frekvensbåndet 4 GHz og 6 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile landjordstationer (LMES) som leverer stemme og/eller datakommunikation i frekvensbåndet 1,5  GHz og 1,6  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for satellitterminaler på fartøj (ESVs) allokeret til fastmonteret satellit service (FSS), der opererer i frekvensbåndet 4/6 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for interaktive satellitterminaler (SIT) og satellitbrugerterminaler (SUT) som transmitterer til satellitter i geostationære kredsløb, som opererer i frekvensbåndene 29,5  GHz til 30,0  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES); Harmoniseret standard for mobile luftfarts satellitjordstationer (AESs) som leverer mobil luftfarts satellittjenester (AMSS)/ mobile satellittjenester (MSS) og /eller mobile flytekniske satellitter på route service (AMS (R) S) / mobile satellittjenester (MSS), som arbejder i frekvensbåndet under 3 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM) Base Station (BS) udstyr. Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM) — Harmoniseret EN for mobilterminaler i GSM 900 og GSM 1800 frekvensbåndene, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Meddelelse: Denne harmoniserede standard giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU, såfremt modtagelsesparametrene i bestemmelse 4.2.20, 4.2.21 og 4.2.26 også anvendes

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM); Udstyr til mobile stationer (MS); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Anm. 2.1

30.4.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); Lav energi medicinske implantater (LP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (LP-AMI-P)), der opererer i frekvensområdet 2 483,5  MHz til 2 500  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Udstyr for friholdte frekvenser (WSD); Trådløse adgangssystemer som opererer i 470 MHz til 790 MHz-frekvensbåndet; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES) geostationære mobilsatellitsystemer, inklusiv håndholdte jordstationer til privat satellitkommunikation (S-PCN) under den mobile satellittjeneste (MSS) i frekvensbåndet 1,5  GHz og 1,6  GHz, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES), som leverer datakommunikation med lavhastighed (LBRDC) gennem satellitter i »Low EARTH« kredsløb (LEO) under 1 GHZ frekvensbånd, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kommercielt tilgængeligt amatørradioudstyr, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ultra Low Power Aktive Medicinske Implantater (ULP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (ULP-AMI-P) der opererer i frekvensområdet 402 MHz til 405 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 2; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr; Del 3: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 4 radioudstyr; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr; Del 5: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 1: Introduktion og fælles krav

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Station (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM); Basisstationer (BS), forstærkere og brugerudstyr (UE) for IMT-2000 tredjegenerations cellulære radionet; Del 10: Harmoniseret standard (EN) for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Repeaters

9.9.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT cellulære radionet — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 13: udviklet universelt jordbaseret radio adgang (E-UTRA) brugerudstyr (UE)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT cellulære radionet — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 13: udviklet universelt jordbaseret radio adgang (E-UTRA) brugerudstyr (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 14: Universelt udviklet jordbaseret radio adgang (E-UTRA) Base Stations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 15: Universelt udviklet jordbaseret radio adgang (E-UTRA FDD) Repeaters

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Bruger udstyr (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Base Stations (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Bruger udstyr (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Base Station (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF sendere og modtagere til kyststationer for GMDSS og andre applikationer i maritim mobiltjeneste; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Sendeudstyr til Amplitude Moduleret (AM) radiofoni tjeneste; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Sendeudstyr til Frekvens Moduleret (FM) radiofoni tjeneste; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Frekvensmoduleret radiosendeudstyr for FM-radiofoni — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 400,15  MHz til 406 MHz med sendeeffekter op til 200 mW, Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Anm. 2.1

31.5.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids) — Radiosonder brugt i frekvensområdet fra 400,15  MHz til 406 MHz med sendeeffekter op til 200 mW — Harmoniseret standard for adgang til radiospektrum

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Anm. 2.1

31.10.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 400,15  MHz til 406 MHz med sendeeffekter op til 200 mW, Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Trådløse videoforbindelser (WVL), der benytter frekvenser mellem 1,3  GHz og 50 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD), som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Krav til generiske UWB anvendelse

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Krav til sporing af UWB

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Krav til UWB apparater ved jordbaseret kørende anvendelse

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Del 4: Materialesporingsenheder som anvender UWB teknologi under 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde (SRD) — Radarsystemer med billeddannelse til undersøgelse af jord og murværk — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Radiosendeudstyr for den jordbaserede digitale radiofonitjeneste (T-DAB) — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile luftfarts satellitjordstationer (AESs), der opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Navigationsradar til brug på indre vandveje — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Ultra lavenergi aktive medicinske implantater (ULP-AMI) og tilbehør (ULP-AMI-P) brugt ved frekvensbåndet 9 kHZ til 315 kHz. Harmoniseret Standard der dækker de væsentlige der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiofrekvent identifikationsudstyr, der benytter frekvensområdet 865 MHz til 868 MHz med sendeeffekt op til 2 W og frekvensområdet 915 MHz til 921 MHz med sendeeffekt op til 4W; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Faste radiokædesystemer; Karakteristika og krav til punkt-til-punkt udstyr og antenner; Del 2: Digitale systemer, der opererer i frekvensbåndet fra 1,3  GHz til 86 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Faste radiokædesystemer — Karakterer og krav til punkt til punkt-udstyr og antenner — Del 2-2: Digitale systemer, der anvender frekvensbånd, der er underlagt krav om frekvenskoordinering — Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Meddelelse: Denne harmoniserede standard giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU, såfremt modtagelsesparametrene i bestemmelse 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4 også anvendes

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Digitalt radiosendeudstyr for digital radiofoni, Digital Radio Mondiale (DRM) — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigationsradar til brug på ikke-SOLAS skibe: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde for vejtransport- og trafikteletjenester (RTTT) — Radarudstyr med kort rækkevidde, der benytter frekvensområdet omkring 77 GHz — 81 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Radioudstyr med kort rækkevidde — Vejtransport og trafik teletjenester (RTTT) — Radar udstyr med kort rækkevidde, der benytter frekvensområdet omkring 24 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Jordbaseret digitalt sendeudstyr for fjernsyn (DVB-T) — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Faste radiokædesystemer — Udstyr og antenner for multipunktforbindelser — Del 2: Harmoniseret EN for digitale multipunktradioudstyr, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for satellitterminaler på fartøj (ESVs), allokeret til fastmonteret satellit service (FSS), der opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); Niveausonderende radarudstyr til tanke (TLPR), som anvendes i frekvensbåndet 4,5  GHz til 7 GHz, 8,5  GHz til 10,6  GHz, 24,05  GHz til 27 GHz, 57 GHz til 64 GHz, 75 GHz til 85 GHz;; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard til at spore jordstationer på tog (ESTs), der opererer i frekvensbåndet 14/12 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 1 668,4  MHz til 1 690  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Anm. 2.1

31.5.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 1 668,4  MHz til 1 690  MHz; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Mobil kommunikation om bord på fly (MCOBA) systemer. Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Wireless Access Systems (WAS); Fast bredbåndssystem til dataoverførsel i 5,8  GHz båndet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Radioudstyr med ultralav sendeeffekt, der benytter frekvensområdet 30 MHz til 37,5  MHz, beregnet til aktive medicinske membranimplantater og tilbehør — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde (SRD) — Radioudstyr, som benytter frekvenser mellem 315 kHz og 600 kHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Ultra lavenergi medicinske datasystemer (MDS), der opererer i frekvensområdet 401 MHz til 402 MHz og 405 MHz til 406 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med konstant eller ikke-konstant indhyldningskurve modulering som opererer i en kanal båndbredde på 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eller 150 kHz, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Bredbåndsradioaccessnet (BRAN) — 60 GHz multi gigabit WAS/RLAN systemer — Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE-direktivets artikel 3.2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Intelligent Transport Systems (ITS); Radiokommunikationsudstyr til brug ved 5 855  MHz til 5 925  MHz frekvensbånd; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 under Directive 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for Satellitjordstationer (MES) for MSS, som opererer i frekvensbåndet 2 GHz, Del 1: Supplerende jordplaceret komponent (CGC) til bredbåndssystemer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES) — Harmoniseret standard for satellitjordstationer (MES) til MSS, der opererer i frekvensbåndet 2 GHz — Del 2: Brugerudstyr (UE) til bredbåndssystemer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES) — Harmoniseret standard for satellitjordstationer (MES) til MSS, der opererer i frekvensbåndet 2 GHz — Del 3: Brugerudstyr (UE) til smalbåndssystemer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Udstyr med kort rækkevidde (SRD) — Radioudstyr til Eurobalise jernbanesystemer — Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Kort rækkende netværksbaseret udstyr (SRD); Radioudstyr til Euroloop jernbanesystemer; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Jordbaserede UHF radiosendere, modtagere og sendere til UHF aeronautiske mobile tjeneste ved hjælp amplitude modulation; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelligente transportsystemer (ITS) — Radiokommunikationsudstyr, der anvender frekvensbåndet 63 GHz til 64 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); Niveausonderende radarudstyr (LPR), som anvendes i frekvensbåndet 6 GHz to 8,5  GHz, 24,05  GHz til 26,5  GHz, 57 GHz til 64 GHz, 75 GHz til 85 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM); Aktiv radar måls forstærker; Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); Landevejstransport og vejtelematik (RTTT); Radarudstyr til køretøjer som virker i frekvensområdet 24,05  GHz til 24,25  GHz eller 24,50  GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Bærbart radiotelefoniudstyr Very High Frequency (VHF) til den maritime mobile tjeneste, i VHF båndene med integreret håndholdt klasse D DSC, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3 stk. 3(g)i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Bærbart radiotelefoniudstyr Very High Frequency (VHF) til den maritime mobile tjeneste, som opererer i VHF båndene med integreret håndholdt klasse H DSC; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3 stk. 3(g)i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Bærbart radiotelefoniudstyr Very High Frequency (VHF) til den maritime mobile tjeneste, som opererer i VHF båndene med integreret håndholdt klasse H DSC; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3 stk. 3(g)i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Anm. 2.1

31.1.2019

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Personlig Maritim Pejle Sender som kun beregnet til brug på frekvens 121,5  MHz for eftersøgning og redning, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for jordstationer monteret på køretøjer (VMES), som opererer i frekvensbåndene 11/12/14 GHz, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Landmobile tjenester, flerkanel sender specifikationen for PMR Tjenesten, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Jordbaseret korrigerings system (GBAS) VHF jord-luft data transmission (VDB), Tekniske karakteristika og målemetoder for jordbaserede udstyr, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Maritime lavenergi personsøgningsapparater, som anvender ASI; Harmoniseret Standard, der opererer i frekvensbåndet 14/12 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Maritim lav effekt VHF person pejle sender, som anvender Digital Selective Calling (DSC); Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og Radio spektrum forhold (ERM); kystovervågning, fartøjs trafikservice og havneradar (CS/VTS/HR); Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Kort rækkende udstyr (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs), der opererer i frekvensområdet 2 483,5  MHz til 2 500  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Kort rækkende netværksbaseret udstyr (SRD); Radioudstyr, som skal anvendes i frekvensområdet 870 MHz til 876 MHz med sendeeffekter op til 500 mW; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Systemer til vejledning og overvågning af manøvreområde(A-SMGCS); Del 6: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU for installerede overfladebevægelses radarsensor; Underdel 1: X-bånd sensorer benyttende pulserende signaler og sendeeffekt op til 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Maritime bredbånds radiolink til skibs of off-shore installationer med koordineret aktivitet som opererer i 5 852  MHz og/eller 5 880  MHz til 5 900  MHz båndet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Direkte luft-til-jord kommunikation; Udstyr, der opererer i frekvensbåndene 900 MHz til 1 920  MHz og 5 855  MHz til 5 875  MHz; Fixed pattern antennas; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitalt Terrestrisk tv udsendelse modtagere, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Forstærkere og aktive antenner til modtagelse af TV signaler i private hjem; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satellitjordstationer og -systemer (SES) Satellit modtager udstyr; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 1: Udendørs modtager enhed i 10,7  GHz til 12,75  GHz frekvensbåndet

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satellitjordstationer og -systemer (SES) Satellit modtager udstyr; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU, Del 2: Indendørs modtager enhed i 10,7  GHz til 12,75  GHz frekvensbåndet

9.9.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Mobile maritime sendere og modtagere til brug i MF- og HF-båndene; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Kortdistance apparater (SDR); Udstyr til nødalarmer der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES); De globale navigationssatellitsystemer (GNSS); Radioudstyr der opererer i frekvensbåndene fra 1 164 MHZ til 1 300  MHz og 1 559  MHz til 1 610  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/E

15.12.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM), GSM Repeater, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for jordstationer på mobile platforme (ESOMP), som transmitterer til satellitter i geostationære kredsløb, der opererer i frekvensbåndene 27,5  GHz til 30,0  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for jordstationer på mobile platforme (ESOMP), der sender til satellitter i ikke geostationær bane i frekvensbåndene 27,5  GHz til 29,1  GHz og 29,5  GHz til 30,0  GHz, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); Kort rækkende udstyr (SRD); Radioudstyr, der skal anvendes i frekvensområdet 40 GHz til 246 GHz; Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (4).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62.

(2)  EUT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

(3)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(4)  EUT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


Top