EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XX0406(01)

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. juli 2016 om et udkast til afgørelse i sag AT.39824 — Lastbiler — Referent: Letland

OJ C 108, 6.4.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/3


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. juli 2016 om et udkast til afgørelse i sag AT.39824 — Lastbiler

Referent: Letland

(2017/C 108/03)

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den konkurrencebegrænsende adfærd, som udkastet til afgørelse vedrører, udgør aftaler og/eller samordnet praksis mellem virksomheder som omhandlet i artikel 101 i TEUF og EØS-aftalens artikel 53.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i dens vurdering af det produktmarked og det geografiske marked, der er omfattet af aftalerne og/eller den samordnede praksis omhandlet i udkastet til afgørelse.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at de virksomheder, som afgørelsesudkastet er rettet til, har deltaget i en samlet og vedvarende overtrædelse af artikel 101 i TEUF og EØS-aftalens artikel 53.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at formålet med aftalerne og/eller den samordnede praksis i forbindelse med de overtrædelser, der er nævnt i afgørelsen, var at begrænse konkurrencen som omhandlet i artikel 101 i TEUF og EØS-aftalens artikel 53.

5.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at aftalerne og/eller den samordnede praksis, som er beskrevet i afgørelsesudkastet, har kunnet påvirke samhandelen mellem EU's medlemsstater mærkbart.

6.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i dens vurdering af varigheden af overtrædelsen.

7.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen hvad angår afgørelsesudkastets adressater.

8.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at de virksomheder, som afgørelsesudkastet er rettet til, bør pålægges bøder.

9.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i at anvende retningslinjerne fra 2006 om metoden for beregning af bøder, der pålægges efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003.

10.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen hvad angår fastsættelsen af afsætningens værdi til beregningen af de bøder, der pålægges efter afgørelsesudkastet.

11.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i grundbeløbet for bøderne i afgørelsesudkastet.

12.

Det rådgivende udvalg er enigt i varigheden af den periode, der skal ligge til grund for beregningen af bøderne.

13.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at der ikke foreligger skærpende omstændigheder i denne sag.

14.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at der ikke foreligger formildende omstændigheder i denne sag.

15.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at bøderne nedsættes i overensstemmelse med samarbejdsmeddelelsen fra 2006.

16.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at bøderne nedsættes i overensstemmelse med meddelelsen om forlig fra 2008.

17.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i bødernes endelige beløb.

18.

Det rådgivende udvalg henstiller, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


Top