Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8671

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8671 — BP/Bridas/Axion) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst. )

OJ C 361, 25.10.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 361/41


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8671 — BP/Bridas/Axion)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 361/08)

1.

Den 19. oktober 2017 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

BP plc (Det Forenede Kongerige)

Bridas Corporation (De Britiske Jomfruøer), der kontrolleres i fællesskab af Bridas Energy Holdings Ltd og China National Offshore Oil Corporation

Axion Energy Holding SL (Spanien), som Bridas Corporation på nuværende tidspunkt har enekontrol over.

BP plc (»BP«) og Bridas Corporation (»Bridas«) erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Axion Energy Holding SL (»Axion«).

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

BP er aktiv på markederne for efterforskning efter og produktion og markedsføring af råolie og naturgas, inden for raffinering, levering og transport af olieprodukter, petrokemiske produkter og dertil knyttede produkter samt inden for alternativ energi

Bridas er indirekte aktiv inden for efterforskning efter og udvikling, produktion, transport og markedsføring af råolie og naturgas, markedsføring og transport af olieprodukter, indsamling, behandling, forarbejdning og distribution af naturgas og elproduktion, boring og servicering i borehuller samt raffinering, produktion og salg af brændstoffer, smøremidler og dertil knyttede afledte petrokemiske produkter

Axion er aktiv inden for raffinering af råolie og salg af olieprodukter og derivater heraf i Argentina, Uruguay og Paraguay.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer alle interesserede til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8671 — BP/Bridas/Axion

Bemærkningerne kan sendes til Europa-Kommissionen pr. e-mail, pr. fax eller pr. brev. Brug venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top